of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-115
Zooloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyolojinin bir alt dalı olan Zooloji bilimi hakkında temel bilgiler verilerek, temel kavramlar, sınıflandırma, sistematik, hücre ve hücrenin yapısı, dokular ve yapılarını, beslenme ve besin kavramlarını, canlı organizmalardaki sistemleri, hayvanların davranışları ve ekolojisi hakkında bilgi kazandırmaktır..
Dersin Hedefleri
1- Zoolojinin temel konu ve kavramlarını öğretmek
2- Hayvanların anatomik yapısını ve zoolojinin araştırma alanlarını öğretmek
3- Sınıflandırma ve Sistematiği öğretmek
4- Hücre, doku ve bunların yapılarını öğretmek
5- Canlı organizmalardaki sistemleri (solunum, boşaltım, sindirim gibi) öğretmek
6-Hayvan davranışlarını ve ekolojisi öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Zoolojinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olmak,
2. Hayvanların anatomik yapı ve fizyolojik işlevlerini anlayabilmek
3. Zoolojinin araştırma alanlarını değerlendirebilme ve ilerisi için belirli konularda çalışma alanları seçebilme.
4- Hayvanların sistematiği, davranışlarını ve ekolojileri anlayabilmek
Dersin İçeriği
Zoolojiye giriş, zoolojinin alt dalları, hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, canlı organizmadaki sistemler, hayvanlarda davranış, sınıflandırma yöntemleri, hayvan taksonomisi, hayvanların ekolojileri,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
Diğer Kaynaklar
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
Materyal
Dokümanlar
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
1-Kiziroğlu, İ., “Genel Biyoloji: Canlılar Bilimi”, Sözkesen Yay., 609s. 2008.
2-İnternetteki ilgili web sayfaları.
Ödevler
 
Sınavlar
1 Ara sınav 1 Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
1
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
2