of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-117
Ormancılık Bilgisi
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güvenç NEGİZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ormancılığın bazı temel kavramlarını tanıtmak.Ormancılıkta kullanılan alet ve ekipmaları tanıtmak, Meşcere gelişim çağları ve özelliklerini kavratmak ayrıca ağaçlandırma çalışmaları hakkında ön bilgi vermek, öğrencileri mezun olduktan sonra gerekli duyacakları mesleki bilgileri öğrenmesini sağlamak dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Hedefleri
1) Orman ve Ormancılık, bitki, ağaç, vejetasyon kavramlarını ve çeşitlerini bilmek 2) Ormancılık anabilim dallarını ve diğer sektörlerle ilişkilerini bilmek 3) Meşcere kavramı, Meşcere çeşitleri ve Meşcere tiplerini bilmek 4) Meşcere tiplerinin harita üzerinde gösterimini bilmek 5) Ormancılığın amaç ve ilkelerini, ormanların işlevlerini bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Orman ve Ormancılık, bitki, ağaç, vejetasyon kavramlarını ve çeşitlerini bilir 2 )Ormancılık anabilim dallarını ve diğer sektörlerle ilişkilerini bilir 3) Meşcere kavramı, Meşcere çeşitleri ve Meşcere tiplerini bilir 4) Meşcere tiplerinin harita üzerinde gösterimini bilir, 5) Ormancılığın amaç ve ilkelerini, ormanların işlevlerini bilir 6) Ormancılık yasa ve kanunlarını bilir. 7) Ster, Damga, Nakliye kavramlarını ve uygulamasını bilir. 8) Arazide ölçüm yöntemlerini bilir.
Dersin İçeriği
Genel bilgiler, Temel ormancılık terimleri; Orman tiplerinin sınıflandırılması; Orman formları ve meşcere kuruluşları; Orman fonksiyonları; Orman kaynaklarının işletilmesi ve faydalanmanın düzenlenmesi, Ormanların yetiştirilmesi ve bakımı, Orman ekosistemini tehdit eden faktörler, orman ve çevre ilişkileri, 2 Arazi Çalışması. Teknik gezi uygulaması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
10
10
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
1
20
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
128
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,Forestry Information, Textbook, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,
Çap ölçer, boy ölçer, artım burgusu vb.Meter diameter, height gauge, auger, etc. increments.
Diğer Kaynaklar
Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,Forestry Information, Textbook, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,
Çap ölçer, boy ölçer, artım burgusu vb.Meter diameter, height gauge, auger, etc. increments.
Materyal
Dokümanlar
Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,Forestry Information, Textbook, Çalışkan A., Ormancılık Bilgisi Ders Notu, Genç M.,
Çap ölçer, boy ölçer, artım burgusu vb.Meter diameter, height gauge, auger, etc. increments.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir.
4
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
5