of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-201
Silvikültür Tekniği
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye ormanlarında kullanımı mümkün gençleştirme yöntemlerini ve bu yöntemlerin asli orman ağacı türlerinin saf ve karışık meşcerelerinde kullanımını öğrenmek
Dersin Hedefleri
1-Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğretmek
2-Verimliliği artırıcı işletme şekillerini ve uygulamasını öğretmek
3-Sürgün işletmelerini ve uygulamasını öğretmek
4-Asli orman ağacı türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerini ve uygulamasını öğrenmek
2-Verimliliği artırıcı işletme şekillerini ve uygulamasını öğrenmek
3-Sürgün işletmelerini ve uygulamasını öğrenmek
4-Asli orman ağacı türlerimizin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
5-Kızılçamın saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
6-Anadolu karaçamı saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
7-Sarıçam saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
8-Doğu ladini saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
9-Göknar türlerinin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
10-Doğu kayını saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenmek
11-Meşe türlerinin saf ve karışık meşcerelerinin gençleştirilmesini öğrenme
Dersin İçeriği
İşletme şekillerine genel bakış, büyük alan - zon tıraşlama işletmesi, etek şeridi - şerit tıraşlama işletmesi, büyük alan - zon siper işletmesi, etek şeridi - şerit siper işletmesi, siper altı dikim, saf grup işletmesi, etek şeridi grup işletmesi, kombine grup işletmesi, ata grup işletmeleri, seçme işletmesi, baltalık işletmeleri, korulu baltalık işletmesi, iki kesimli koru işletmesi, ihtiyat işletmesi, asli orman ağacı türlerimize ait saf ve karışık meşcerelerde yaş sınıfları düzenine göre gençleştirme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Genç, M., 2004: Silvikültür Tekniği. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 46, Isparta, 357 sh.
Diğer Kaynaklar
1. Ata, C., 1995: Silvikültür Tekniği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Yayını, No.4/3, Bartın.
2. Atay, İ., 1982: Doğal Gençleştirme Yöntemleri I (Doğal Gençleştirmenin Başarısını Etkileyen Önemli Hususlar). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 2876/306, İstanbul.
3. Atay, İ., 1982: Doğal Gençleştirme Yöntemleri II (Önemli Ağaç Türlerimizin Silvikültürel Özellikleri ve Bu Özellikleri Göre Gençleştirme Yöntemlerinin Uygulanması). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 3012/320, İstanbul.
4. Atay, İ., 1990: Silvikültür II (Silvikültürün Tekniği). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 3599/405, İstanbul.
5. Matthews, J.D., 1997: Silvicultural Systems. Clarendon Press, Oxford, UK.
6. Nyland, R.D., 2002: Silviculture Concepts and Aplication. Second Edition, McGraw-Hill Companies, New York, 682 pp.
7. Odabaşı, T., Çalışkan, A., Bozkuş, H.H., 2004: Silvikültür Tekniği (Silvikültür II). İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 4459/475, İstanbul.
8. Saatçioğlu, F., 1978: Silvikültür II (Silvikültür Tekniği). II. Baskı, İÜ Orman Fakültesi Yayını, No. 2490/268, İstanbul.
9. Smith, D.M., Larson, B.C., Kelty, M.J., Ashton, P.M., 1996: The Practice of Silviculture: Applied Forest Ecology. John Wiley & Sons, Inc., New York.
Materyal
Dokümanlar
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/stdersicerigi.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st1.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st2.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st3.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st4.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st5.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st6.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st7.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st8.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st9.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st10.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st11.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st12.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st13.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st14.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st15.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st16.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st17.pdf
http://193.140.176.19/dersler/mgenc/st/st18.pdf
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
1
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
2