of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-205
Ormancılık İş Bilgisi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İş ve iş teknikleri ile ilgili genel bilgiler vermek; iş bilgisi ve ergonominin meslek hayatına nasıl aktarılacağını öğretmek
Dersin Hedefleri
1. Ergonomi ve iş bilimi hakkında temel bilgileri öğretmek
2. Ormancılık işlerini ve özelliklerini tanıtmak
3. Ormancılık işleri için gerekli iş tekniklerini öğretmek
4. İş Etüdü yapabilmeyi öğretmek
5. İş organizasyonu yapma tekniklerini öğretmek
6. Ormancılıkta kullanılan teknolojiler hakkında bilgi vermek
7. İş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında bilgiler vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Ergonomi konusunda temel bilgileri öğrenir
2. İşçi sağlığı ve İş güvenliği konusunda bilgi sahibidir
3. İş Fizyolojisi konusunda bilgi sahibidir
4. Ormancılık işlerinin özelliklerini kavrayabilir
5. Ormancılık işlerinde iş tekniklerinin temel prensiplerini öğrenir
6. Ormancılık işlerini etüt edebilecek, iş planı ve iş organizasyonu yapabilecek bilgiye sahip olur
7. Ormancılıkta üretim teknolojilerini ve yöntemlerini tanıyabilir
8. Orman işçiliğinde sağlık ve güvenlik prensiplerini uygulayabilecek kapasiteye erişir
Dersin İçeriği
İş ve iş bilgisinin tanımı ve amacı, Ergonomi, İş etüdü, Orman işleri ve özellikleri, Ormancılıkta iş organizasyonu, Orman işlerinin ücretlendirilmesi, Ormancılıkta iş teknikleri, Ormancılıkta üretim, Transport ve depolama işleri, Orman yangınlarında İş tekniği, Odun dışı orman ürünleri üretim işçiliği, Ormancılıkta kullanılan teknoloji düzeyleri ve seçimi, Orman işçiliğinde sendikalaşma, iş güvenliği yasası, sertifikasyon ve standartlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
1
20
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Acar, H.H., 2004: Ormancılık İş Bilgisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:56, Trabzon. (Türkçe)
Diğer Kaynaklar
Acar, H.H., 2004: Ormancılık İş Bilgisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:56, Trabzon. (Türkçe)
Materyal
Dokümanlar
Acar, H.H., 2004: Ormancılık İş Bilgisi, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:56, Trabzon. (Türkçe)
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0