of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-209
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim görevlisi İsmail Tuncer
Dersin Yardımcıları
yok
Ofis Yeri
Yenişarbademli MYO
E-Posta
ismailtuncer@isparta.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Hafta içi 09.00-17.00
İş Telefonu
0(246) 431 47 47
Dersin Amacı
Orman işletmelerinin makro ve mikro çevresini, pazarlama ve pazarlamaya ilişkin temel kavramları, pazarlama karmasının elemanlarını, modern pazarlama anlayışı ve küresel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımları öğrenmek
Dersin İçeriği
Pazarlama kavramı, Tarihsel gelişim süreci içinde pazarlamanı yeri, Pazarlama ve etik, Pazar yönetimi ve stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, İşletmenin makro ve mikro çevre faktörleri, Pazarlama karması ve karar verme sürecine etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Etkili iletişim stratejileri, Pazarlama karmalarının pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejilerin oluşturulması, Uluslararası pazarlama, Hizmet ve fikir pazarlaması
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Pazarlama temel kavramlarını açıklar
DK2
2. Pazarlama karmasının elemanlarını sıralar
DK3
3. Pazarlama karmasının elemanlarını işletmenin makro ve mikro çevre faktörleriyle bütünleştirerek işletme başarısının sağlanmak amacıyla kullanır ve yeni pazarlama anlayışları geliştirir
DK4
4.İşletme içi ve dışı paydaşlarla etkili iletişimi sağlar
DK5
5.Orman işletmelerinin pazarlama karmasını açıklar
DK6
6.Tutundurma araçlarını orman işletmelerinde kullanır
DK7
7.Orman işletmelerinde kullanılan pazarlama yol, yöntem ve araçlarını açıklar
DK8
8.Pazarlama ile ilgili hususlarda yaşam boyu öğrenmeyi açıklar