of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-209
Orman Ürünlerinin Pazarlanması
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Orman işletmelerinin makro ve mikro çevresini, pazarlama ve pazarlamaya ilişkin temel kavramları, pazarlama karmasının elemanlarını, modern pazarlama anlayışı ve küresel gelişmeler ışığında yeni yaklaşımları öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Pazarlamaya ilişkin genel ilkeleri öğretmek
2. Orman işletmelerindeki mevcut pazarlama anlayışını öğretmek
3. Modern pazarlamanın işletmelerde kullanımını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Pazarlama temel kavramlarını açıklar
2. Pazarlama karmasının elemanlarını sıralar
3. Pazarlama karmasının elemanlarını işletmenin makro ve mikro çevre faktörleriyle bütünleştirerek işletme başarısının sağlanmak amacıyla kullanır ve yeni pazarlama anlayışları geliştirir
4.İşletme içi ve dışı paydaşlarla etkili iletişimi sağlar
5.Orman işletmelerinin pazarlama karmasını açıklar
6.Tutundurma araçlarını orman işletmelerinde kullanır
7.Orman işletmelerinde kullanılan pazarlama yol, yöntem ve araçlarını açıklar
8.Pazarlama ile ilgili hususlarda yaşam boyu öğrenmeyi açıklar
Dersin İçeriği
Pazarlama kavramı, Tarihsel gelişim süreci içinde pazarlamanı yeri, Pazarlama ve etik, Pazar yönetimi ve stratejik yönetim süreci ile ilişkisi, İşletmenin makro ve mikro çevre faktörleri, Pazarlama karması ve karar verme sürecine etki eden değişkenler, Tüketici ve endüstriyel pazarlama özellikleri, Pazarlama karmasının mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım unsuru ve ormancılık sektörü açısından planlama esasları, Etkili iletişim stratejileri, Pazarlama karmalarının pazarlama stratejilerine dönüştürülmesi ve alternatif stratejilerin oluşturulması, Uluslararası pazarlama, Hizmet ve fikir pazarlaması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
4
4
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. İlter, E. ve Ok, K.2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama ilkeleri ve Yönetimi ISBN:975-96967-2-X, Ankara.
2. Schewe C. D. and Smith R. M., 1983. Marketing, Concepts and Applications, (Bölüm 18 ve 19), ISBN: 0-07-055251-7.
Diğer Kaynaklar
1. İlter, E. ve Ok, K.2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama ilkeleri ve Yönetimi ISBN:975-96967-2-X, Ankara.
2. Schewe C. D. and Smith R. M., 1983. Marketing, Concepts and Applications, (Bölüm 18 ve 19), ISBN: 0-07-055251-7.
Materyal
Dokümanlar
1. İlter, E. ve Ok, K.2004. Ormancılık ve Orman Endüstrisinde Pazarlama ilkeleri ve Yönetimi ISBN:975-96967-2-X, Ankara.
2. Schewe C. D. and Smith R. M., 1983. Marketing, Concepts and Applications, (Bölüm 18 ve 19), ISBN: 0-07-055251-7.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0