of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-213
Fidanlık Tekniği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğrt. Gör. Tunahan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tohum ve fidan kaynakları, fidanlıkların kuruluşu, fidan üretimi konusunda temel bilgileri vermek ve hızla artan odun hammaddesi açığını kapatmak amacıyla yapılabilecek kavakçılık çalışmaları için yer seçimi, kullanılabilecek orijinlerin seçimi ve uygulanacak yöntemlerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
Tohum kaynaklarından tohum toplatmayı öğretmek
Fidanlıkta toprak ve ekim yastığı hazırlığını yaptırmak
Orman ağaçlarının tohumlarından fidan üretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tohum kaynaklarından tohum toplayabilir
Fidanlıkta toprak ve ekim yastığı hazırlığını yapabilir
Orman ağaçlarının tohumlarından fidan üretebilir
Fidanlıklarda bakım ve koruma çalışmaları yapabilir
Fidan tiplerini ayırabilir
Fidan sökümü, ambalajlama ve depolama yapabilir
Kavak ağaçlandırmalarının toplum ve ülke ekonomisi açısından önemini kavrayabilir
Kavak ağaçlandırması yapılacak sahalarda arazi etüdünün nasıl yapıldığını bilebilir
Dikim öncesi arazi hazırlığında kullanılan yöntemleri bilebilir
Kavak ağaçlandırmalarında bakım ve korunma yöntemlerini bilebilirler
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, tohum kaynakları, fidanlık yerinin seçimi ve kuruluşu, generatif ve vejetatif yolla fidan üretimi, şaşırtma, fidanlıklarda bakım, fidan tipleri, fidan sökümü, sınıflandırma, ambalajlama ve sevki, Kavak tohumu ve fidan üretim tekniği, Kavak fidanı standardizasyonu, Kavakçılıkta ağaçlandırma tekniği (kuruluş amacı, klon seçimi, dikim aralıkları, doğru ve hatalı dikimler ve bakım işlemleri), Galeri kavakçılığı, Kavak fidanlarına zarar veren mantar ve böcekler, Kavak ağaçlandırmalarında üretilen odun çeşitleri ve kullanım sahaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
[1] Yahyaoğlu, Z., Ölmez, Z., 2005. ?Tohum Teknolojisi ve Fidanlık Tekniği? Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, Fakülte Yayın No:1, s. 142, Artvin, Ders Notu.
[2] Gezer, A., Yücedağ, C., 2006 ?Orman Ağaçları Tohumları ve Tohumdan Fidan Yetiştirme Tekniği? Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi No: 56, s.149, Isparta Ders Notu,
Diğer Kaynaklar
[3] Ürgenç, S., 1998. Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Fakülte Yayın No: 442, s. 717, İstanbul.
[4] Genç, M., 2007 ?Fidan Standardizasyonu? Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi No: 75, s.555, Isparta.
[5]Ürgenç, S. 1998. Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, İÜ. İstanbul, 664 p.
[6]Anonim, 1994. Türkiye?de Kavakçılık, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü, 224 s. İzmit.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0