of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-215
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Halil SÜEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, ormancılık çalışmalarında yararlanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar gibi teknolojik materyallerden yaban hayatı çalışmalarında nasıl yararlanıldığı anlatılarak, araştırmacıların kendi yapacakları çalışmalarda bunları nasıl kullanılacağının öğretilmesidir. Teknik gezilerle tüm araç-gereç ve uygulamalar yerinde olacaktır.
Dersin Hedefleri
1. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilmek
2. GPS?i kullanabilmek
3. Fotokapan?ı kullanabilmek
4. DNA Analizlerinin kullanım yerlerini bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanabilir
2. GPS?i kullanabilir
3. Fotokapan?ı kullanabilir
4. Termal Kameraları kullanabilir
5. DNA Analizlerinin kullanım yerlerini bilir
6. Teknolojiyi populasyon envanterinde kullanabilir
7. Teknolojiyi habitat analizlerinde kullanabilir
8. Teknolojiyi hayvanların takibi ve ekolojik çalışmalarını yapmakta kullanabilir
Dersin İçeriği
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar vb teknolojik gelişmeler nedir, bunların yaban hayatında populasyon envanterinden habitat envanterine, teritori tasvirinden hayvanın diyetinin belirlenmesine ve günlük davranışının tespitine kadar nasıl kullanılacağı, ne gibi çalışmalar yapılabileceği.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
30
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Workshop: Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Diğer Kaynaklar
1. Briner, T., Airoldi, J. P., Dellsperger, F., Eggimann, S., Hamza, A., Jutzi, E., Nentwig, W. 2000. A new method for automatic radiotracking of small mammals, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.

2. Gautschi, B. 2000. Molecular Markers as a monitoring tool: the case of the bearded vulture in the Alps, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.

3. Haller, R. 2000. Possibilities and limits of GPS-transmitters in wildlife monitoring, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.

4. Hulbert, I., A., R., French, J. 2001. The accuracy of GPS for wildlife telemetry and habitat mapping, Journal of Applied Ecology, 38, 869-878.

5. Jaggi, C., Baumann, M. 2000. Infrared censusing for ungulate monitoring, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.

6. Luikart, G., Taberlat, P. 2000. Analysis of microsatellite DNA data: an analytical and statistical revolution, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.

7. Mc Donald, J.,E., Storm, G., L., Palmer, W., L. 1998. Home range and habitat use of male ruffed grouse in managed mixed oak and aspen forests, Forest Ecology and Management 109, 271-278.

8. Müller, U., Laass, J., Bühler, S., Brun, H., Hegglin, D., Zwahlen, M., Breitenmoser, U. 2000. Use of camera-traps for population estimation in carnivores, Workshop Wildlife Monitoring-Recent Developments in Techniques and Applications, 3-4 February, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, Switzerland.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
1
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
1