of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-219
Doğa Fotoğrafcılığı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Serkan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fotoğraf çekimi ile ilgili konuları ve bir peyzaj fotoğrafının nasıl çekileceğini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Fotografik görüşe hakim olmayı öğretmek
2. Fotoğraf tekniklerini kullanmayı öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Fotografik görüşü kazanır
2. Fotoğraf çekimi ve görüntü işleme teknikleri bilgi ve becerisini kazanır
3. Görsel bir sununun nasıl hazırlanacağını açıklar
4. Görsel estetiği oluşturan değerlerin neler olduğunu açıklar
5. Görüntü Dilini Oluşturan Öğeleri açıklar
6. Fotoğraf tarihini açıklar
7. İç ve dış mekanlarda fotoğraf çeker
8. Peyzaj fotoğrafının tasarımını yorumlar
Dersin İçeriği
Fotoğrafik görüntü üretim sürecinin çekim aşamasından sunu aşamasına kadar nasıl gerçekleştiği, Görüntü dilini oluşturan öğelerin temel özellikleri, İç ve dış mekanlarda fotoğraf çekimi, Fotoğraf türleri, Fotoğraf tarihi, Türk ve yabancı fotoğraf ustaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
40
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Akdeniz, T.,1997. "Fotoğraf", Asad Yayınları, Ankara.
2. Deniz, H.,1991. "Amatör Fotoğrafçılık", İnkılap Kitabevi,İstanbul.
3. Dereli, N.,2007. Adobe photoshop CS2. Beta Basım A.Ş., İstanbul.
4. Simmen, R.,1994. John Shaw?s Landscape Photography
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
1
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0