of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-220
Süs Bitkisi Yetiştiriciliği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Dr. Yunus ESER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kursun amacı gerekli temel bilgileri vermek ve uygulamalı olarak odun dışı orman ürünleri ile alakalı süs bitkileri bilgisini vermektir
Dersin Hedefleri
Süs bitkisi yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler süs bitkisi yetiştiriciliği hakkında genel bilgileri öğrenirler
Dersin İçeriği
Kavramlar ve tanımlar, Dış ve iç mekânlarda çok sık kullanılan iğne yapraklı ve geniş yapraklı süs bitkilerinin önemli özellikleri, üretme ve yetiştirme teknikleri, generatif üretme, vejetatif üretme, ışık, sıcaklık, bağıl nem ve toprak istekleri, havalandırma, budama teknikleri, insan sağlığı yönünden bazı uyarılar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
3
30
Ödevler
3
6
18
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Genç, M., 2005: Süs Bitkisi Yetiştiriciliği. 1. Cilt, Temel Üretme Teknikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, No. 55, Isparta, Türkiye, 369 s
Diğer Kaynaklar
Ders notları
Materyal
Dokümanlar
Ders notu ve sunumlar
Ödevler
Ödev-1, Ödev-2, Ödev-3
Sınavlar
Arasınav “İğne yapraklı süs bitkilerinin ışık, sıcaklık, bağıl nem ve toprak istekleri” konusuna kadar
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0