of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-222
Orman Envanteri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Orman kaynakları hakkında bilgi toplama tekniklerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Orman kaynakları kavramını öğretmek
2. Orman envanterinin temel ilkelerini öğretmek
3. Bilgi kaynaklarını öğretmek
4. Örnekleme yöntemlerini öğretmek
5. Orman envanteri yöntemlerini öğretmek
6. Ulusal orman envanterini öğretmek
7. Meşcere haritasını yapmayı öğretmek
8. Orman kaynaklarının izlenmesi yöntemlerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Orman kaynakları envanterinde temel ilkeleri açıklar
2. Orman kaynakları envanterinde bilgi üretimi yöntemlerini kullanır
3. Orman envanterinde bilgi kaynaklarını özetler
4. Örnekleme yöntemlerini uygular
5. Meşcere tipleri haritası yapar
6. Orman hizmetlerinin ölçüm ve değerlendirilmesini yapar
7. Ulusal orman envanteri kavramını ve yapılışını açıklar
8. Orman zararları envanterini açıklar
Dersin İçeriği
Orman kaynakları envanterinde temel ilkeler, Orman kaynakları envanterinde bilgi üretimi ve yöntemleri, Orman envanterinde bilgi kaynaklarını, Temel örnekleme yöntemleri (basit rasgele örnekleme, küme örneklemesi, sistematik örnekleme, katmanlı örnekleme), Ülkemizde uygulanan envanter süreci, Meşcere haritasının yapımı, Fonksiyonel envanter, Fonksiyon haritasının hazırlanmasını, Orman zararları envanteri, İki saha çalışması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Asan, Ü., Orman Envanteri Ders Notları, 2009. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Akça, A., 2000. Forest Inventory, Institute of Forest Management and Yield Science, University of Götingen, Almanya
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
0
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
0