of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ORN-225
Biyolojik Çeşitlilik
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Gürel DOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Biyolojik çeşitliliğin tespitini ve biyoçeşitlilik üzerinde etkili olan faktörleri öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Biyolojik çeşitliliği öğretmek
2. Tür çeşitliliğini öğretmek
3. Yapısal çeşitliliği öğretmek
4. Fonksiyonel çeşitliliği öğretmek
5. Taksonomik çeşitliliği öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Biyolojik çeşitliliği özetler
2. Tür çeşitliliğini açıklar
3. Yapısal çeşitliliği açıklar
4. Fonksiyonel çeşitliliği açıklar
5. Taksonomik çeşitliliği açıklar
6. Biyolojik çeşitlilik ile çevresel faktörler arasındaki ilişkileri belirler ve yorumlar
7. Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirir, önlemler alır
8. Orman ekosistemlerinde meydana gelen değişimleri yorumlar
Dersin İçeriği
Biyolojik çeşitliliğinin temel kavramları, Biyolojik çeşitlilik, alfa çeşitliliği, beta çeşitliliği, gama çeşitliliği hesabında kullanılan indisler, Biyolojik çeşitlilik ile yetişme ortamı arasındaki ilişkilerin tespit ve değerlendirmesi, Biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar, İki arazi-alan çalışması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
8
16
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
1
20
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.

Diğer Kaynaklar
1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.

Materyal
Dokümanlar
1. Maclaurin, J. and Sterenly, K., 2008. What is Biodiversity. The University of Chicago Pres., ISBN-13-978-0-226-50080-5, 217 p., London.

Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahiptir
5
2
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir.
4