of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MLE-101
Kamu Maliyesi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
öğr.gör murat kakaşçı
Dersin Yardımcıları
öğr.gör murat kakaşçı
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kamu kesiminin faaliyet alanı, kamu harcamaları, kamu gelirleri, bütçe, maliye politikası ve mahalli idareler konusunda temel kavramları tanımlayabilmektir
Dersin Hedefleri
Bu dersin amacı kamu kesiminin faaliyet alanı, kamu harcamaları, kamu gelirleri, bütçe, maliye politikası ve mahalli idareler konusunda temel kavramları tanımlayabilmektir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Kamusal maliyesinin amaçlarını tanımlayabilme;
2 Kamu harcamaları, türleri ve etkilerini tanımlayabilme;
3 Kamu gelir türü olarak vergiye ilişkin temel kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme;
4 Bütçe, ilkeleri, işlevleri ve türleri konularını tanımlayabilme ve yorumlayabilme;
5 Mahalli idarelerin hukuki ve mali yapıları değerlendirebilme;
6 Maliye politikası amaçları ve araçları arasında ilişki kurabilme;
Dersin İçeriği
1 Kamusal maliyesinin amaçlarını tanımlayabilme;
2 Kamu harcamaları, türleri ve etkilerini tanımlayabilme;
3 Kamu gelir türü olarak vergiye ilişkin temel kavramları ve bunların özelliklerini açıklayabilme;
4 Bütçe, ilkeleri, işlevleri ve türleri konularını tanımlayabilme ve yorumlayabilme;
5 Mahalli idarelerin hukuki ve mali yapıları değerlendirebilme;
6 Maliye politikası amaçları ve araçları arasında ilişki kurabilme;
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
10
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
139
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,