of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Gelendost Meslek Yüksekokulu Maliye İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MLE-202
Maliye Politikası
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞR.GÖR.SERDAR AYDOĞAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Maliye politikası ile ilgili temel kavramların ve uygulamaların öğretilmesi. Maliye politikasının ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, gelir dağılımı gibi alanlardaki uygulamalarının kavranması.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin maliye politikası uygulamaları hakkında teorik bilgiye sahip olmalarıdır. Ders sadece teorik anlamda bilgilendirmeyi içermemektedir. Hükümetlerin değişik dönemlerdeki maliye politikası uygulamaları da ele alınmaktadır. Böylece öğrenciler ekonomik analizlerin mali boyutunu daha sağlıklı yapabileceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Maliye politikasının araç ve amaçlarını tanıyacaktır,Devletin ekonomiye müdahalesine ilişkin yaklaşımlar ile maliye politikası araçlarının kullanımı arasındaki ilişkileri analiz edecektir,Kuramsal yaklaşımlar etrafında maliye politikasının etkinliğini tartışacaktır,Maliye politikası uygulama koşullarını ve sonuçlarını değerlendirecektir,Ekonomik kriz koşullarında maliye politikasının etkilerini analiz yeteneği kazanacaktır,Maliye politikasının ekonomik kalkınma ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanımını analiz edecektir.
Dersin İçeriği
Maliye Politikasının Doğuşu ve Gelişimi,Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar,Maliye politikasına ilişkin bazı tanımlamalar,Maliye Politikasının Amaçları,Maliye Politikasının Araçları,Enflasyon ve enflasyonla mücadelede Maliye Politikaları,Durgunluk ve Stagflasyon koşulları ve maliye politikalarının kullanımı,Maliye politikası ve ekonomik büyüme,Gelirin Yeniden Dağılımı ve Maliye Politikası,Maliye Politikasının konjonktürel etkilerini değerlendirmeye ilişkin yaklaşımlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı,
 
2
Ekip çalışmasına yatkın,