of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
UCT-107
Teknik Resim
2.0
2.0
0.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Ufuk ELİBÜYÜK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye teknik resim dilinin öğretmek, bu dille nesnelerin görüşlerini çıkarmasını sağlamak, eksik verilen görünüşleri tamamlamak ve görünüşe göre tasarım, tasarıma göre görünüşleri okumasını öğretmektir. Ayrıca nesnelerin yatay ve düşey kesitini almak, ölçülendirme yapmak ve perspektif çizme tekniklerini anlayarak çizmesini sağlamaktır. Böylece öğrencilerin üç boyutlu düşünme, kavrama, bunu kâğıt üzerine aktarma ve kâğıt üzerindeki iki boyutlu çizimleri üç boyutlu analiz etmesi sağlanacaktır.
Dersin Hedefleri
1) Teknik yazı yazmak, antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek 2) Çizgi çeşitlerini ve yay çizimlerini çizmek. Yaylar ile üçgen, elips, beşgen, sekizgen gibi geometrik çizimleri çizmek. 3) Perspektif ve izdüşümü kavramak, Üç görünüş ve perspektif çizimler yapmak, Perspektifte ölçülendirme yapmak 4) Perspektif ve görünüşleri ISO Standartlarına göre ölçülendirmek. 5) Kesit görünüşler elde etmek ve yüzey işaretlerini kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Teknik resim çizim araçlarını tekniğine uygun şekilde kullanabilme
2 Teknik resim kâğıtlarına boyut ve özelliklerine göre resim çizebilme.
3 Standart çizgileri çizebilme ve dik-eğik yazı çeşitleriyle yazabilme.
4 İzdüşüm düzlemlerini, izdüşüm çeşitlerini ve görünüş çıkarma yöntemlerini kullanabilme.
5 Temel şekillerin, prizma ve piramitin izdüşüm ve görünüşlerini çizebilme verilen çizimleri okuyabilme.
6 Cisimlerin perspektiflerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen perspektifi okuyabilme.
7 Cisimlerin kesitlerini teknik resim kurallarına göre çizebilme verilen kesit projelerini okuyabilme.
Dersin İçeriği
1 Giriş, teknik resmin tanımı ve önemi
2 Teknik resim çizim araçları, resim kâğıtları, ölçekler
3 Yazı ve rakamlar, yazı uygulamaları, çizgi ve çeşitleri, çizgi uygulamaları
4 Geometrik çizimler, çokgen çizimleri
5 İzdüşümler; noktanın, doğrunun, düzlemlerin izdüşümleri
6 Görünüş çıkarma, parça konumunun tespiti, görünüş çeşitleri, görünüş sayısının tespiti
7 Tek görünüşlü, iki görünüşlü parçaların çizimi
8 Uygulama
9 Ara Sınav
10 Perspektifin tanımı, çeşitleri, basit geometrik cisimlerin perspektiflerinin çizilmesi.
11 Kesit alma ve kuralları, Tam kesit, yarım kesit çizimleri.
12 Kademeli kesit, kısmi kesit, döndürülmüş kesit çizimleri
13 Ölçülendirme kuralları, ölçülendirme uygulamaları, kesit ve perspektiflerin ölçülendirilmesi
14 Uygulama
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
20
2
40
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
2
2
Motor prensip ve sistemlerinin teorik ve pratik uygulamalarında güncel bilgi ve becerilere sahip olmak. Uçak gövdeleri hakkında teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olmak
1