of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHK-107
İşletme
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Gürkan GÜLTEKİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde kazanım edinmelerini hedefler.
Dersin Hedefleri
İşletme ve işletmecilikle ilgili kavramları kavrayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenci, işletmeciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi verebilecek, işletmenin amaçlarını sınıflandırabilecek ve açıklayabilecek, çevredeki işletmelerin ait oldukları sınıfları tespit edebilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilecek, sosyal sorumluluk ve etik kavramını tanımlayabilecek, işletme kurma kavramını, önemini ve girişimcinin yatırım yapma nedenlerini açıklayabilecek, işletmelerde büyümenin nedenlerini ifade edebilecek, küreselleşme sürecinin ne şekilde geliştiğini açıklayabilecek, işletmenin fonksiyonlarını tanımlayabilecektir.
Dersin İçeriği
İşletmeler ve özellikleri, işletmelerin sınıflandırılması, etik ve sosyal sorumluluk, işletmelerin kuruluşu – büyümesi, küresel ortamlarda işletmecilik ve rekabet, işletme fonksiyonları konularını içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) DİNLER, Zeynel İktisada Giriş, Bursa Ekin Kitapevi,2009
2) PARASIZ İlker İktisadın ABC’si, Bursa,Ezgi Kitapevi,2008
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Takım çalışması becerisi
4
2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
2