of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHK-235
Havacılıkta İlk Yardım
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hüseyin İleri
Dersin Yardımcıları
Öğr. Gör. Gürekan Gültekin
Dersin Amacı
Öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda, kazazedeye/yaralıya olay yerinde çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek ve hayat kurtarmak amacıyla ilaçsız uygulama yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda, kazazedeye/yaralıya olay yerinde çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek ve hayat kurtarmak amacıyla ilaçsız uygulama yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Genel ilkyardım bilgilerini kullanabilecektir.
Kaza veya sağlık sorunlarının meydana geldiği durumlarda sağlığı ve olay yerini değerlendirebilecektir.
Gerektiğinde yetişkin, çocuk ve bebeklere temel yaşam desteği verebilecektir.
Yabancı cisim tıkanıklıklarında, kanama ve şokta, acil bakım gerektiren durumlarda, yaralanmalarda, kırık-çıkık-burkulmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, yanık-donma-sıcak çarpmasında, boğulmalarda gerekli ilkyardımı uygulayabilecektir.
Hasta/yaralı taşıma tekniklerini açıklayabilecektir.
Sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve risklerini, iş kazası ve meslek hastalıklarını, ergonomik riskleri, biyolojik terörü açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Ön lisans öğrencilerin Tıbbi konular ve İlk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilkyardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazandırıcı konular ve sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve riskleri, iş kazası ve meslek hastalıkları yer almaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
86
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Takım çalışması becerisi
5
2
Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi
5