of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SHK-235
Havacılıkta İlk Yardım
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
ÖNLİSANS TYYÇ:5.DÜZEY EQF-LLL:5.DÜZEY QF-EHEA:KISA DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hüseyin İleri
Dersin Yardımcıları
Öğr. Gör. Gürekan Gültekin
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda, kazazedeye/yaralıya olay yerinde çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek ve hayat kurtarmak amacıyla ilaçsız uygulama yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Ön lisans öğrencilerin Tıbbi konular ve İlk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilkyardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazandırıcı konular ve sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve riskleri, iş kazası ve meslek hastalıkları yer almaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
DK7
Genel ilkyardım bilgilerini kullanabilecektir.
DK3
Kaza veya sağlık sorunlarının meydana geldiği durumlarda sağlığı ve olay yerini değerlendirebilecektir.
DK4
Gerektiğinde yetişkin, çocuk ve bebeklere temel yaşam desteği verebilecektir.
DK
Yabancı cisim tıkanıklıklarında, kanama ve şokta, acil bakım gerektiren durumlarda, yaralanmalarda, kırık-çıkık-burkulmalarda, zehirlenmelerde, ısırma ve sokmalarda, yanık-donma-sıcak çarpmasında, boğulmalarda gerekli ilkyardımı uygulayabilecektir.
DK
Hasta/yaralı taşıma tekniklerini açıklayabilecektir.
DK
Sivil havacılıkta sıklıkla karşılaşılan sağlık tehlikeleri ve risklerini, iş kazası ve meslek hastalıklarını, ergonomik riskleri, biyolojik terörü açıklayabilecektir.