of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-204
İnternet Programcılığı II
2.0
1.0
0.0
2.5
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Cevriye ALTINTAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Web Programlama alanında farklı bir teknoloji olarak yakın zamanda ortaya çıkan ASP.NET ile etkileşimli web sayfaları oluşturulması.
Dersin Hedefleri
.NET Teknolojisi, ASP.NET sayfalarının çalışma şekli, ASPNET kontrolleri, Web Form kontrolleri, doğrulama kontrolleri, durum yönetimi, ADONET ile veri bağlama yöntemleri, Style Sheet ve Theme oluşturma, üyelik ve login kontrolleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İnternet Programcılığı temel kavramlarını ve dinamik web programlama yapısını bilir
2) Bir bilgisayarı iis destekli web sunucu haline getirebilir
3) ASP.NET programlama dilinin yapısını, özelliklerini ve diğer dillerden farkını bilir
4) Fonksiyonel programlama ve temel kavramlarını bilir
5) ASP.NET dili ile değişken yapıları, veri tipleri ve operatörlerini bilir
6) Basit giriş-çıkış (form ile veri alma, ekrana yazdırma) işlemlerini yapabilir
7) Döngü komutlarını, karar yapılarını bilir
8) ASP.NET ile tek ve çift boyutlu dizileri tanımlayabilir, dizi ve string işlemleri gerçekleştirebilir
9) Fonksiyon tanımlayabilir ve fonksiyonlar ile çeşitli işlemler gerçekleştirebilir
10) ASP.NET ile dosya ve klasör işlemleri gerçekleştirebilir
11) Web üzerinde oturum yönetimi yapabilir
12) SQL Server veritabanını ve özelliklerini bilir
13) Bir bilgisayarı mysql veritabanı sunucusu haline getirebilir
14) Temel SQL komutlarını bilir
15) PHP ve MySQL kullanarak dinamik web sayfaları geliştirebilir
Dersin İçeriği
ASP.NET´e Giriş, Diziler, Sabitler, Operatörler, Kontrol Yapıları, String Fonksiyonları, Zaman, Mat. ve Değişken Fonk., Diğer Hazır Fonksiyonlar, Dosya ve Klasör İşlemleri, ASP.NET İle Oturum Yönetimi, SQL´e Giriş, ASP.NET´de SQL Fonksiyonları, ASP.NET ile SQL Kullanımı, Örnek Uygulamalar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
2
2
Ödev
1
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları
Kızmaz, Veysel Uğur: C# ile ASP.NET 4.5, Kodlab Yayınevi, 2013, İstanbul
Demirkol, Zafer; C# ile ASP.NET 4.0, Kodlab Yayınevi, 2010, İstanbul
http://www.yazgelistir.com
Diğer Kaynaklar
Ders Notları
Kızmaz, Veysel Uğur: C# ile ASP.NET 4.5, Kodlab Yayınevi, 2013, İstanbul
Demirkol, Zafer; C# ile ASP.NET 4.0, Kodlab Yayınevi, 2010, İstanbul
http://www.yazgelistir.com
Materyal
Dokümanlar
Ders Notları
Kızmaz, Veysel Uğur: C# ile ASP.NET 4.5, Kodlab Yayınevi, 2013, İstanbul
Demirkol, Zafer; C# ile ASP.NET 4.0, Kodlab Yayınevi, 2010, İstanbul
http://www.yazgelistir.com
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
4
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek
3