of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BPR-212
İçerik Yönetim Sistemi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Metin, resim, hareketli görüntü, ses ve canlandırma gibi çeşitli iletişim ortamlarını bir arada barındıran programlar aracılığıyla, grafik ve reklam tasarımı alanlarında etkileşimli çoklu ortam tekniklerinin kullanılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1 : Ürünlerin, projelerin, sunumların, firma tanıtımlarının multimediya tasarımlarla hazırlanarak güçlendirilmesi
2 : Ses, renk, zengin görsellik ve hareketlilik yöntemiyle kullanıcının cezbedilmesi
3 : Çağdaş ve etkili bir şekilde reklam, izlenim, bilgilendirmenin sağlanması
4 : Görsel öğelerle kolay öğrenmenin sağlanması.
5 : Hedef kitlenin ilgisinin çekilmesi, dikkatinin odaklanması
6 : Öğreticiye kolaylık sağlaması, kolay hatırlanabilirliğin öğretilmesi
7 : Sunum, anlatım, eğitim-öğretim, konferans, bilgilendirme ve reklam amaçlarıyla program kullanımının anlatılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 : Multimedya ortamlarını açıklayabilir
2 : e-öğrenmenin avantajlarını bilir ve anlatır
3 : Ürün kataloğu, broşürler, fuar, sergi sunuşları, dijital bültenler ve dergiler, kiokslardaki avantajlarını anlatır
4 : Çokluortam filmlerinin bir bilgi bankası olduğunu bilir
5 : İnteraktif CD lerin güncellenebilirliğini açıklar
Dersin İçeriği
Etkileşimli medya sunumlarının tasarlanması. Flash ve 3D animasyonlarla İnteraktif CD tasarımına yönelik temel uygulamaların hazırlanması. Eğitim, sağlık, tarım, sanayi, kent tanıtımı gibi konularda kullanıcının isteğine bağlı interaktif filmlerin hazırlatılmasında Auto Play, Flash 8 gibi programlarla sayfa tasarımı, sayfalara görüntü, ses, resim ve yazıların yerleştirilmesi, sayfalar arası geçiş v.b. konular öğretilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
2
5
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
82
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
KUL, İlhami, 2000 li Yılların İletişim Teknolojisi ve Multimedya, Türkmen Kitabevi, 1995, İstanbul
GELİŞKEN, Uğur, Flash 8 Web Uygulamaları, Pusula Yayıncılık, 2007, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek