of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-101
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri
3.0
0.0
1.0
3.5
6.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İklimlendirme ve soğutmayı tanıyabilme, kullanım alanlarını listeleyebilme.
Dersin Hedefleri
1) Isı bilimlerinde kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavramak
2) Termodinamiğin 0., 1. ve 2. ilkelerini kavramak
3) Termodinamik açıdan sistemleri açık ve kapalı olarak sınıflandırabilmek
4) Maddenin sahip olduğu farklı enerji türlerini öğrenmek
5) Saf maddenin özelliklerini öğrenmek, özellik diyagramlarının kullanılmasını kavramak
6) Mükemmel gaz hal denklemini ve kullanımını öğrenmek
7) Termodinamiğin 1. ilkesini açık ve kapalı sistemlere uygulayabilmek
8) Buharlı güç ve soğutma çevrimlerini oluşturan alt işlemleri ve özelik diyagramlarında gösterimlerini kavramak
9) Isı geçiş ile ilgili temel ilkeleri kavramak
10) İletim, taşımın ve ışınımla ısı geçişi bağıntılarını basit ısıl sistemlere uygulayabilmek
11)Akışkanlarla ilgili temel kavramları bilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Isı bilimlerinde kullanılan temel fiziksel büyüklükleri ve birimlerini kavrar
2) Termodinamiğin 0., 1. ve 2. ilkelerini kavrar
3) Termodinamik açıdan sistemleri açık ve kapalı olarak sınıflandırır.
4) Maddenin sahip olduğu farklı enerji türlerini öğrenir.
5) Saf maddenin özeliklerini öğrenir, özellik diyagramlarının kullanılmasını bilir
6) Mükemmel gaz hal denklemini ve kullanımını öğrenir.
7) Termodinamiğin 1. ilkesini açık ve kapalı sistemlere uygular.
8) Buharlı güç ve soğutma çevrimlerini oluşturan alt işlemleri ve özelik diyagramlarında gösterimlerini kavrar.
9) Isı geçiş ile ilgili temel ilkeleri kavrar.
10) İletim, taşımın ve ışınımla ısı geçişi bağıntılarını basit ısıl sistemlere uygular.
11)Akışkanlarla ilgili temel kavramları bilir.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Termodinamiğin ilkeleri, saf maddenin özelikleri, mükemmel gaz hal denklemi, buharlı güç ve soğutma çevrimleri, iletim, taşınım ve ışınımla ısı geçişi, akışkanlar mekaniği.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
142
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
[1]İklimlendirme-Soğutma Kavramları Ders Notları-Yrd. Doç.Dr. Hüseyin BULGURCU, Balıkesir, 2000.
Diğer Kaynaklar
[2] Y A.ÇENGEL, J M.CIMBALA, T.ENGİN, Akışkanlar Mekaniği Temelleri ve Uygulamaları,2008,Güven Bilimsel İZMİR
[3] H.Exner, R.-İ. (1998). Akışkanlar Tekniğinin Temel Esasları ve Elemanları. İstanbul: Mannesmann Rexroth Hidrolik ve Otomasyon San. Ve Tic.A. Ş.
[4] Şuhubi, E.: Akışkanlar Mekaniği, İ.T.Ü Kütüphanesi Sayı:1507, İstanbul, 1993.
[5]İsmail Çallı, "Deneysel Hidromekanik", SAÜ Müh. Fak., 1995
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek