of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-102
Bilgisayar Destekli Çizim
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İki boyutlu teknik resim uygulamaları için AutoCAD paket programını kullanarak çizimlerin ölçülendirmesini yapabilme.Perspektif görünüşleri çizebilme.Yapılan çizimin her hangi bir yazıcıdan veya çiziciden çıktısını alabilme.AutoCAD?te üç boyutlu (3-D) çizimin temel esaslarını kavrayabilme
Dersin Hedefleri
1) Bilgisayar destekli tasarım programları (CAD) kullanarak makine elemanlarının iki boyutlu çizimini gerçekleştirmek.
2) iki boyutlu mekanik sistemler tasarlamak.
3) iki boyutlu montaj çizimlerini oluşturmak.
4) Katı model projeleri yaptırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. İki ve üç boyutlu çizim ile yüzey modelleme yapmak.
2. Üç boyutlu katı model tasarımı ile tasarlanmış parçaları birleştirmek.
3. Standart elemanların montajını yapmak.
Dersin İçeriği
Koordinat sistemleri, CAD menüleri
Temel geometrik şekiller, İki boyutlu çizim komutları ve ikonları, Çizim dosyalarını açma, kaydetme
Temel düzenleme ve sorgulama komutları, Format (biçimlendirme) komutları, Tools komutları
Design center komutu ile iki boyutlu tasarım, CAD menüleri, Draw ve modify menüsü
Solid (katı) menüsü, Solid editing menüsü, Solid operations menüleri, Solid editing
UCS menüsü, Visual, stily menüsü
Modelling menüsü, Viewports, Render menüsü
Surface menüleri ve komutları, Surface editing, Koordinat sistemleri, 3D surfaces
Revolve surface, Ruled surface, Edge surface, Tabulated surface, 3D view, Shell komutu
Geometrik şekiller ve parça geometrisi, Komutlar ve unsurlar, İki boyut ve üç boyut ilişkisi
Montaj parçalarında uyum geometrisi, Montaj sıralaması, Montaj çeşitleri, Montajda Kullanılan ilişki türleri
Montajda kullanılan standart parça çeşitleri, Montajda kullanılan ilişki türleri
Simülasyonun montaj yapmada önemi
Montajda kullanılan ilişki türleri, Hareket türleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
3
15
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
173
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Bilgisayar destekli çizim
Prof.Dr.Selim Çetinkaya ,Gazi üni.1998
Teknik Resim cilt I ve II Mustafa Bağcı
Bilgisayar destekli çizim ve uygulamaları (autoced,mastercam) Prof.Dr.Muammar Nalbant,Gazi Üni.2000
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek