of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-105
Kaynak Teknolojisi
3.0
0.0
1.0
3.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İKS sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışabilmek. Sızdırmazlık testi, vakuma alma, soğutucu akışkan şarjı ve geri kazanılması gibi temel servis işlemlerini yapabilmek
Dersin Hedefleri
1) Soğutucu akışkanların genel özelliklerini kavrayabilme.
2) Soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışma yetkinliği kazanabilme
3) Sızdırmazlık testinin önemi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların kavrayabilme
4) Vakumun önemini, vakum işleminde kullanılan donanım ve aletlerin genel özelliklerini kavrayabilme
5) Soğutucu akışkan şarj işleminin basamaklarını uygulayabilme
6) Akışkanın, servis veya demontaj öncesinde geri toplanması işlemleri ile ilgili yeterlilik kazanabilme.
7) Geri kazanım cihazlarının özellikleri ve çalışma prensiplerini kavrayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Soğutucu akışkanların genel özelliklerini kavramak.
2) Soğutucu akışkanlarla emniyetli çalışma yetkinliği kazanmak.
3) Sızdırmazlık testinin önemi ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususların kavramak.
4) Vakumun önemini, vakum işleminde kullanılan donanım ve aletlerin genel özelliklerini kavramak.
5) Soğutucu akışkan şarj işleminin basamaklarını uygulamak.
6) Akışkanın, servis veya demontaj öncesinde geri toplanması işlemleri ile ilgili yeterlilik kazanmak.
7) Geri kazanım cihazlarının özellikleri ve çalışma prensiplerini kavramak.
Dersin İçeriği
Soğutucu Akışkanlar, Yönetmelikler, Emniyetli Çalışma Esasları, Sızdırmazlık Testi, Vakum, Şarj İşlemi, Soğutucu Akışkan Geri Kazanma Yöntemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
2
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Principles of Welding Technology, L. M. Gourd, Birsen Publishing (trans. Session. Barlas Eryürk et al.), Istanbul Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, 1995
Diğer Kaynaklar
Uygulamalı Soğutma Tekniği, Nuri Özkol, MMO Odası yayını
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek