of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-202
Merkezi İklimlendirme Sistemleri
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
EMRE ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İklimlendirme sistemi türlerini tanımak. İklimlendirme sistem elemanlarını tanımak. Pratik ısı yükü hesaplarını yapabilmek. Farklı iklimlendirme sistemlerinin montaj ve işletme esaslarını kavramak.
Dersin Hedefleri
1) İklimlendirme sistemi türlerini tanıyabilme ve karşılaştırabilmek, sistem elemanların tanıyabilme ve özelliklerini kavrayabilme.
2) İklimlendirilecek ortamlar için pratik ısı yükü hesabını yapabilme.
3) Farklı iklimlendirme sistemlerinin seçim, montaj ve işletme esaslarını kavrayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İklimlendirme sistemi türlerini tanımak ve karşılaştırabilmek, sistem elemanların tanımak ve özelliklerini kavramak.
2) İklimlendirilecek ortamlar için pratik ısı yükü hesabını yapabilmek
3) Farklı iklimlendirme sistemlerinin seçim, montaj ve işletme esaslarını kavramak.
Dersin İçeriği
İklimlendirme sistemi türleri ve elemanları, pratik ısı yükü hesabı, sistem montajı ve işletilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
14
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
118
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar

1. Klima Tesisatı, MMO yayını
2. İklimlendirme Esasları, Çeviren Prof.Dr.Osman F.Genceli
3. Klima Tesisatı, Isısan Yayını
4. Heating Ventilating, And Air Conditioning
Face, C. McQuiston, Jerald, D. Parker,
5. Howell, R.H., Sauer, H.J., Coad W.J.: Principles of Heating, Ventilating and Air Conditioning, ASHRAE, 1998.
6. ASHRAE Handbook: Fundamentals, 2001.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek