of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-204
Ticari Soğutma Sistemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Orhan SERÇE
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Soğutma sistemi temel elemanlarının (kompresör, evaporatör, kondenser, genleşme vanası) yapısı, çeşitleri ve uygulamalarını tanıyabilme, Soğutma kulesinin yapısı, çeşitleri, uygulamaları ve çalışma ilkesini açıklayabilme, Ticari soğutma cihazlarının yapısı ve uygulamalarını tanıyabilme, Soğuk depolarda kullanılan soğutma sistem elemanlarını ve farklı soğuk depo uygulamalarını tanıyabilme.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İşletmelerin soğutma sistemlerinin bakım ve arıza birimlerinin, sanayi tesis ve gıdaların düşük sıcaklıkta muhafaza edildiği depo sistemlerin çalışma ilkelerinin öğretilmesinin sağlanması
2) Soğutma devrelerini, soğutma cihazlarının kesit, görünüş ve patlatılmış resimlerini okuyup çizebilmek,
3) Havalandırma ve klima sistemi devre elemanlarının simgelerini tanımak ve çizebilmek,
4) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ait proje ve devre şemalarını okuyabilmek ve çizebilmek.
Dersin İçeriği
Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemi devre elemanlarının sembollerinin çizimi. Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin kesit, görünüş ve devre şemalarının okunup çizilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
2
20
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Principles Of Refrigeration, Roy J. Dossat, 1980.
2. Modern Refrigeration and Air conditioning, A. D. Althouse, C. H. Turnquıst, A
F. Braccıano, 1978.
3. Uygulamalı Soğutma Tekniği, N. Özkul, 1999.
4. Soğuma Makinaları, Aybers N, 1999
5 .H.BULGURCU. Ticari Soğutma Ders Notları
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek