of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-207
Otomatik Kontrol
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Soğutma sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilmek, çalışma prensiplerini açıklayabilmek. Mekanik tesisat, güvenlik sistemleri ve binaya ait diğer alt sistemlerin ağ bağlantısı ile bir ana bilgisayarda birleştirildiği bina yönetim sistemlerini ve işlevlerini tanıyabilmek.
Dersin Hedefleri
1) Elektrik ve elektronik sembollerini tanıyabilme.
2) Ev tipi ve ticari tip iklimlendirme ve soğutma cihazlarının devre şemalarını tanıyabilmek ve açıklayabilme.
3) Merkezi iklimlendirme ve su soğutma grubu elektrik devrelerini ve bu devrelerde kullanılan elemanları tanıyabilmek, devre şemalarının çalışmasını açıklayabilme.
4) Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilmek, çalışma prensiplerini açıklayabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Elektrik ve elektronik sembollerini tanıyabilmek.
2) Ev tipi ve ticari tip iklimlendirme ve soğutma cihazlarının devre şemalarını tanıyabilmek ve açıklayabilmek.
3) Merkezi iklimlendirme ve su soğutma grubu elektrik devrelerini ve bu devrelerde kullanılan elemanları tanıyabilmek, devre şemalarının çalışmasını açıklayabilmek.
4) Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan otomatik kontrol yöntemlerini ve aksesuarları tanıyabilmek, çalışma prensiplerini açıklayabilmek.
Dersin İçeriği
Elektrik Devre Sembolleri, Temel Soğutma Elektrik Devre Şemaları, Otomatik Kontrol Temel Esasları, Soğutma Sistemlerinde Otomatik Kontrol, İklimlendirme Sistemlerinde Otomatik Kontrol, PLC ve Bina Yönetim Sistemleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Otomatik Kontrol, Y.Doç.Dr. Hüseyin Bulgurcu, Doğa Yayıncılık.
Materyal
Dokümanlar
Otomatik Kontrol
Ödevler
 
Sınavlar
Kaynak
Elektrik Kumanda
Elektrik Kumanda2
Otomatik Kontrol1
Otomatik Kontrol2
Otomatik Kontrol3
Otomatik kontrol4
Otomatik kontrol 5
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek