of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-212
Doğalgaz Tesisatı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Doğalgaz tesisatı cihaz ve armatürleri ile ilgili temel bilgileri, tesisat yapımı ve işletilmesi sırasında uyulması gerekli kuralları kavramak.
Dersin Hedefleri
1) Doğalgaz cihazlarını tanımak ve özelliklerini kavramak,
2) Tesisatta kullanılan boru ve armatürlerin özelliklerini kavramak,
3) Tesisat yapımında dikkat edilecek esasları kavramak,
4) Tesisatta kullanılacak cihazların seçimini yapabilmek.
5) Doğalgaz tesisatı ve cihazlarını işletilmesi ile ilgili güvenlik önlemlerini kavramak.
6) Yürürlükteki standart, yönetmelik ve şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğalgaz cihazlarını tanımak ve özelliklerini kavrar.
2) Tesisatta kullanılan boru ve armatürlerin özelliklerini kavrar.
3) Tesisat yapımında dikkat edilecek esasları kavrar.
4) Tesisatta kullanılacak cihazların seçimini yapar.
5) Doğalgaz tesisatı ve cihazlarını işletilmesi ile ilgili güvenlik önlemlerini kavrar.
6) Yürürlükteki standart, yönetmelik ve şartnameler hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Tesisat ile ilgili tanımlar, gaz tüketim cihazları. Borular ve bağlantı elemanları, regülatörler ve brülörler. Tesisat yapım ve yerleştirme kuralları. Boru tesisatının kontrolü ve işletilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
62
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. T. Hikmet KARAKOÇ, "Doğal Gaz Tesisatı", Demirdöküm Teknik Yayınları, 2007
2. Rüknettin KÜÇÜKYALI, "Doğal Gaz-LPG Tesisatı ve Bacalar", Isısan Çalışmaları No:245, 2003
3. TMMOB Makine Mühendisleri Odası, "Şemalarla Bina İçi Doğal Gaz Tesisatı", MMO yayın no:145/3, 2000

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek