of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-214
Enerji Ekonomisi
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bunlardan yararlanma yöntemlerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1. Alternatif enerji kaynaklarının önemini kavramak
2. Enerjinin çevre ile olan ilişkisini bilmek
3. Güneş enerjisi ve güneşten enerji elde etme yöntemlerini öğrenmek
4. Rüzgar enerjisi ve rüzgardan enerji elde etme yöntemlerini öğrenmek
5. Jeotermal enerjisi ve jeotermalden enerji elde etme yöntemlerini öğrenmek
6. Biyokütle ve biyogaz enerjisi ve kullanım yöntemlerini öğrenmek
7. Dalga, OTEC ve Nükleer enerji üretme tekniklerini öğrenmek
8. Yenilenebilir enerjinin günlük hayatta kullanılabilecek alanları farkedebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrama
2) Enerjinin çevre ile olan ilişkisini bilme
3) Güneş enerjisi ve güneşten enerji elde etme yöntemlerini öğrenme
4) Rüzgar enerjisi ve rüzgardan enerji elde etme yöntemlerini öğrenme
5) Jeotermal enerjisive jeotermalden enerji elde etme yöntemlerini öğrenme
6) Biyokütle ve biyogaz enerjisi ve kullanım yöntemlerini öğrenme
7) Dalga, OTEC ve Nükleer enerji üretme tekniklerini öğrenme
8) Yenilenebilir enerjinin günlük hayatta kullanılabilecek alanları farkedebilme
Dersin İçeriği
Fosil ve yenilenebilir enerjileri kaynakları çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler, güneş, jeotermal, rüzgar, biyomas, dalga, OTEC, hidrojen, rüzgar ve nükleer enerji.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
87
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Yeni Enerji kaynakları, Hasan KÜLÜNK, Suavi EYİCE, İstanbul, 1983.
2) Alternatif Enerji Kaynakları, Mustafa Acaroğlu, Atlas Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
3) Temiz Enerji ve Kaynakları Zekai Şen, Su Vakfı Yayınları İstanbul, 2002.
4) Yenilenebilir Enerjiler Alternatifler Sistemler, Isısan Çalışmaları, 2008.
5) Yenilenebilir Enerji Kaynakları, İsmet Akova, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek