of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-221
Isı Yalıtımı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Emre ACAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Makine Mühendisliği Eğitimi alan öğrencilere, Isı transferi, Termodinamik, Malzeme derslerinde öğrendiği bilgiler ışığında; Isı Yalıtım hesaplarını yapabilmek ve ısı yalıtım malzemelerini tanımak. Dersin içeriğinde belirtilen konuların ders saatlerinde teorik olarak verilmesi ve uygulamada ki yerinin belirlenmesidir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Isı yalıtımı tanımı ve diğer yalıtımlarla karşılaştırılması açıklanacak.
2- yalıtımının önemi, enerji ekonomisi, çevre ve konfor boyutu incelenecek, Isı yalıtımı ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler belirlenecek.
3- Isı yalıtım malzeme çeşitleri öğrenilecek.
4- Isı yalıtım malzemeleri üretim yöntemleri araştırılacak.
5- Isı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması öğrenilecek
6- İlgili sektör seminerlerine katılım sağlanacak
7- Isı Yalıtımı Uygulama Alanları irdelenecek
8- Binalarda ısı yalıtımı ve önemi ele alınacak
9- Tesisatta ısı yalıtımı ve önemi ele alınacak.
10- Sanayide ısı yalıtımı ve önemi değerlendirilecek. Isı Yalıtım Sektörün tanıtımı sağlanacak.
Dersin İçeriği
Isı Transferinin Temelleri, Isı transfer şekilleri, Isı yalıtımı tanımı ve diğer yalıtımlarla karşılaştırılması, Isı yalıtımının önemi, enerji ekonomisi, çevre ve konfor boyutu, Isı yalıtımı ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler, Isı yalıtım malzeme çeşitleri, Isı yalıtım malzemeleri üretim yöntemleri, Isı Yalıtımı Uygulama Alanları, Binalarda, Tesisatta, Sanayide ısı yalıtımı ve önemi, Isı yalıtımı uygulama örnekleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
  
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
   
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
 
Toplam
 
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek