of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IKL-227
Bireysel İklimlendirme Sistemleri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin iklimlendirme ve taşıtlarda kullanılan iklimlendirme elemanları hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1) İklimlendirme prensibini açıklayabilir.
2) Taşıtların ısıtılmasını ve soğutulmasını açıklayabilir
3) Nem alma prensiplerini açıklayabilir
4) Termodinamik esasları öğrenme ve basit hesapları yapabilir
5) Soğutma sisteminde kullanılan çeşitleri akışkanları öğrenme ve özelliklerini açıklayabilir
6) Isıtma sistem elemanlarının işleyişini açıklayabilir
7) Kompresörler çeşitlerini kavramayı, gerektiği yerde hangisinin uygulanacağını açıklayabilir
8) Kumanda sistemlerinin çalışmasını açıklayabilir
9) Algılayıcıların çalışma prensibini ve çeşitlerini açıklayabilir
10) Sistem bakımını öğrenme ve dikkat edilecek hususları açıklayabilir
11) Arızaların tespitini öğrenme ve giderme yollarını hangi metotlarla çözeceğini açıklayabilir
12) Elektronik devreleri takip etme ve işleyişini açıklayabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İklimlendirme prensibini anlar.
2) Taşıtların ısıtılmasını ve soğutulmasını öğrenir.
3) Nem alma prensiplerini kavrar.
4) Termodinamik esasları öğrenme ve basit hesapları yapar.
5) Soğutma sisteminde kullanılan çeşitleri akışkanları öğrenir ve özelliklerini kavrar.
6) Isıtma sistem elemanlarının işleyişini kavrar.
7) Kompresörler çeşitlerini kavramayı, gerektiği yerde hangisinin uygulanacağını bilir.
8) Kumanda sistemlerinin çalışmasını öğrenir.
9) Algılayıcıların çalışma prensibini ve çeşitlerini öğrenir.
10) Sistem bakımını öğrenme ve dikkat edilecek hususları bilir.
11) Arızaların tespitini öğrenme ve giderme yollarını hangi metotlarla çözeceğini bilir.
12) Elektronik devreleri takip etme ve işleyişini bilir.
Dersin İçeriği
Taşıtların ısıtılması, soğutulması ve ortam havasının rutubetinin alınması, termodinamik çevrimleri. Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar, çeşitleri, termodinamik özellikleri. Isıtma radyatörü, üfleme fanı ve hız ayar yöntemleri, hava yönlendirme kanal ve kanatçıkları, hava yönlendirme mekanizmaları. Sabit hacimli kompresörlü sistemler, Değişken hacimli kompresörlü sistemler, Pistonlu kompresörler, Paletli kompresörler, Sarmal tip kompresörler, rezervuar, kısma valfleri ve çeşitleri, kondenser ve evaparatör, basınç sensörleri, polen filtreleri ve çeşitleri. Mekanik kumandalı sistemler, elektronik kumandalı sistemler, İç-dış sıcaklık algılayıcıları, gün ışığı algılayıcıları, CO-NO algılayıcıları, Rutubet algılayıcıları. Taşıt iklimlendirme sistemlerinin bakımı, gaz doldurulması ve boşaltılması, sistem arızalarının tespiti ve giderilmesi, elektrik devre şemalarının incelenmesi ve devre takibi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
84
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Notları- Öğr.Gör.Dr. Volkan ŞAHİN
Diğer Kaynaklar
OTOMOTİV KLİMASI (E.ŞİMŞEK), http://www.deneysan.com/dersnotlari.htm
İKLİMLENDİRME ESASLARI (H.BULGURCU) http://www.deneysan.com/dersnotlari.htm
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 
2
İklimlendirme sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek