of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRK-109
Fizik
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler,iş,enerji, hareket ,kuvvet ve maddelerin halleri konuları hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Dersin Hedefleri
1) Ölçme ve birim sistemlerini kavratmak2) Sayısal ve vektörel nicelikleri kavratmak3) Bir ve iki boyutta hareketi öğretmek4) Newton Yasalarını öğretmek5) Vektörü kavratmak6) Sürtünme ve sürtünme kuvvetlerini öğretmek7) Dairesel hareketi ve dönme hareketini kavratmak8) İş ve enerji hakkında bilgieri öğretmek9) Katı cisimlerin dengesini öğretmek10) Sıvı ve gazlar hakkında bilgi edindirmek11) Donma ve kaynama noktalarını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Ölçme ve birim sistemlerini kavrar
2) Sayısal ve vektörel nicelikleri kavrar
3)Bir ve iki boyutta hareketi öğrenir
4) Newton Yasalarını öğrenir
5) Vektörü kavrar
6) Sürtünme ve sürtünme kuvvetlerini öğrenir7) Dairesel hareketi ve dönme hareketini kavrar8) İş ve enerji hakkında bilgi öğrenir9) Katı cisimlerin dengesini öğrenir10)Sıvı ve gazlar hakkında bilgi edinir11) Donma ve kaynama noktalarını öğrenir
Dersin İçeriği
Ölçme ve birim sistemleri, Sayısal ve vektörel nicelikler, Bir ve iki boyutta hareket, Newton Yasaları, Kütle, Ağırlık,Vektör, Sürtünme ve sürtünme kuvvetleri, Dairesel hareket,Dönme hareketi , İş ve enerji, Katı cisimlerin dengesi, Sıvı ve gazlar, Donma ve kaynama, Sıcaklık ve radyasyon.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
137
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Serway-Beichner FİZİK-1;Palme yayıncılık Ankara-2002
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma.
3
2
İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme.
4