of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRK-112
Teknik Resim-II
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türk Standartlarına ve Dünya Standartlarına uygun montaj ve imalat çizimlerini yapabilme ve arşivleyebilme.
Dersin Hedefleri
1) Toleransları ve yüzey kalitesini öğretmek.
2) Yapım resmi çizmeyi öğretmek.
3) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli hesabı öğretmek.
4) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli yapım resimlerini çizmeyi öğretmek.
5) Montaj Resimleri çizmeyi öğretmek.
6) Büro çalışmalarını öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Toleransları ve yüzey kalitesini bilir.
2) Yapım resmi çizer
3) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli hesabı yapar.
4) Düz dişli, helis dişli, sonsuz vida ve karşılık dişlisi, konik dişli yapım resimlerini çizer.
5)Montaj Resimleri çizer.
6) Büro çalışmalarını bilir.
Dersin İçeriği
Toleranslar ve Yüzey Kalitesi, Yapım Resimleri, Dişli Çarklar, Montaj Resimleri, Büro Çalışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
14
10
Ödevler
14
2
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
132
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Türkdemir,K., ‘ Teknik Resim I’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye.
2.Türkdemir,K., ‘ Teknik Resim II’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye.
3. Türkdemir,K., ‘ Uygulama Yaprakları’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye.
4.Türkdemir,K., ‘ Standart Makine Elemanları’, PAÜ Yayınları, Denizli, Türkiye
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma.
5
2
İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme.
5