of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRK-201
Bilgisayar Destekli Üretim
3.0
1.0
0.0
3.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Abdullah ALAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Makine endüstrisinde bilgisayarlı tümleşik üretim sitemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme
Dersin Hedefleri
1. Üretime hazırlık için, bilgisayarlı tümleşik üretim destek sistemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme
2. Direkt olarak kullanılan, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin çeşitlerinin temel işlevlerini tanımlayabilme.
3. Üretime yardımcı bilgisayar destekli üretime destek sistemlerinin çeşitlerini ve temel işlevlerini tanımlayabilme.
4. Endüstride üretimde kullanılan robotların çeşitlerinin temel işlevlerini tanımlayabilme.
5. CAD/CAM paket programında uygulama yapabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. CAE (Bilgisayar Destekli Mühendislik), CAP (Bilgisayar Destekli İmalat Planı), CAPP (Bilgisayar Destekli Süreç Planlama), CAPC (Bilgisayar Destekli Üretim Planlama ve Kontrol) temel işlevlerini tanımlar.
2. MIS (Bilgisayar Destekli Enformasyon Sistemleri), MRP(Üretim Kaynakları Planlaması), JIT (Tam Zamanında? Üretim) temel işlevlerini tanımlar.
3. CNC (Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim) takım tezgahlarını sınıflandırır ve temel işlevlerini tanımlar, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım), CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar
4. CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Üretim) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar
5. DNC (Doğrudan Sayısal Kontrol), CIM (Bilgisayarlı Tümleşik Üretim), FMS
6. CAQ (Bilgisayar Destekli Kalite Güvenliği), CAMP (Bilgisayar Destekli Bakım Planlama), CAH (Bilgisayar Destekli Depolama ve Taşıma) ) paket programlarının temel işlevlerini tanımlar.
7. Endüstriyel robotların temel yapısını ve programlama özelliklerini kavrar
8. Kaynak, Montaj işlerinde kullanılan robotların temel işlevlerini tanımlar
Dersin İçeriği
Bilgisayarlı Tümleşik Üretim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Üretime Destek Sistemleri,Endüstriyel Robotlar, CAD/CAM Sisteminin İncelenmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
6
5
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
116
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Arslan H., CNC teknik., Milli Eğitim Baknlığı., İstanbul., 2004, Türkiye
2. Bağcı Ö., CNC teknik., Değişim Yayınları., İstanbul., 2004, Türkiye
3. Ünsaçar F., CNC tezgahlarının programlanması., Atlas Yayın Dağıtım İstanbul., 2003, Türkiye
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma.
 
2
İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme.