of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRK-208
Bilgisayar Destekli Tasarım Pakat Program
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Yunus Emre DELİKANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Makine sanayinde kullanılan bilgisayar destekli tasarım programlarını (Mastercam Draft/Design, Surf Cam, SOLİD, Edge Cam, Mechanical Desktop vb.) kullanarak bilgisayarla 2-3 boyutlu makine parçası çizimi ve tasarımı yapabilme.
Dersin Hedefleri
1) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kuralları öğretmek.
2) CAD, CAM gibi temel kavramları öğretmek.
3) Bilgisayara SOLİD programını kurmayı öğretmek.
4) SOLİD programında daha önceden çizilmiş projeleri açarak, menülerden gerekli düzenlemeleri yapmayı öğretmek.
5) Bilgisayarda SOLİD programını kullanarak iki boyutlu çizim yöntemlerini öğretmek.
6) Makine parçalarını çizim tekniklerine uygun olarak SOLİD programında çizmeyi öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Laboratuarda çalışırken dikkat edilmesi gereken kuralları öğrenir.
2) CAD, CAM gibi temel kavramları açıklar.
3) Bilgisayara SOLİD programını kurar.
4) SOLİD programında daha önceden çizilmiş projeleri açar ve menülerden gerekli düzenlemeleri yapar.
5) Bilgisayarda SOLİD programını kullanarak iki boyutlu çizim yöntemlerini öğrenir.
6) Makine parçalarını çizim tekniklerine uygun olarak SOLİD programında çizer.
Dersin İçeriği
SOLID programı.
İş parçalarının 2 ve 3 boyutlu geometrileri.
İş parçasının önden, üstten ve yandan görünüşü.
Ölçülendirme.
ASCII, DXF, VDA, IGES, CADL, DWG, STL, SAT gibi çevirici programlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
8
10
Ödevler
8
2
16
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
88
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Tüzel S., ‘Herkes İçin SolidWorks 2004 Parçalar ve Montajlar’ ISBN: 975-297-475-9, Alfa Yayınları, 2004, İstanbul, Türkiye.

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma.
5
2
İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme.
5