of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
MRK-210
Çelik Konstrüksiyon
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Ahmet PEHLİVAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çelik konstrüksiyon tasarımı yapabilme bilgisi edindirmek.
Dersin Hedefleri
1. Bina kolonları, köprüler, vinç gövdeleri gibi yapıların çelik konstrüksiyon olarak yapılmaları gereğini kavrama, taşıyıcı sistemleri tasarlama ve çubuk kuvvetlerini hesaplama.
2. Taşıyıcı sistem elemanlarının civatalı bağlantı esasları ve bunların sembolik olarak ifade edilmesi gereğini kavrayabilme.
3. Bazı özellik arz eden sistem elemanlarının bağlanmasında perçinli birleştirme kullanılması gereğini kavrama ve birleştirme esaslarını yerine getirebilme.
4. Çelik konstrüksiyonlarında yaygın olarak kullanılan kaynaklı birleştirmelerin esaslarını kavrama, gerekli tasarım ve hesaplarını yapabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi.
2. Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi.
3. Mühendislik problemlerini belirleme becerisi, etik sorumlulukları kavrama becerisi.
4. Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi.
5. Yaşam boyu öğrenme, kendi kendine öğrenme, güncel konularda bilgilendirme becerileri.
6. Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi.
7. Değişen koşullara uyum sağlama becerisi.
Dersin İçeriği
Makine teknikerliği meslek dersi olup çelik konstrüksiyon makine projelendirme, imalat, makine esaslarını içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
15
45
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
131
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Çelik Yapılar, Prof. Dr. Hilmi Deren
Çelik Yapılar 1.Cilt, Prof. Dr. Cemal Eyyubov
Çelik Yapılar Ders Notları, Dr. Yavuz Bilgen
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleğinde gelecekte teorik ve pratik yetenekleri kazanma. Mekanik problemleri çözebilme ve analiz edebilme yeteneğini kazanma. Mesleki ve teknik verileri hesaplayabilme bilgisi kazanma.
5
2
İyi derecede çizim yapabilme, makine konstrüksiyon teknolojisi ve imalat hakkında yeterli bilgiye sahip olma. Bilgisayar destekli çizim yapabilme ve makine ölçüm cihazlarını kullanabilme.
5