of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-102
Görme Optiği
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Görme optiği ve refraksiyon ile ilgili temel konularda bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1)İnsan gözünün optik özelliklerini ve fiziksel kuralları kavratmak.
2) Görme kavramını, muayene yöntemlerini öğretmek.
3) Işık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini öğretmek.
4) Emetropi ve ametropi kavramlarını öğrenerek,türleri hakkında bilgi kazandırmak.
5) Görme keskinliği ölçümünün nasıl yapıldığını ve önemini kavratmak.
6) Işık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)İnsan gözünün optik özelliklerini ve fiziksel kuralları kavrayabilir
2) Görme kavramını, muayene yöntemlerini bilir
3) Işık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini öğrenir2) Görme kavramını, muayene yöntemlerini bilir
4) Emetropi ve ametropi kavramlarını öğrenerek,türleri hakkında bilgi sahibidir
5) Görme keskinliği ölçümünün nasıl yapıldığını ve önemini kavrar
6) Işık reaksiyonu ve renkli görme fizyolojisini bilir
Dersin İçeriği
Gözün Optik özellikleri, Gözün diyoptrik elemanları, Gözün kırıcı yüzeylerinin Optik özellikleri, Şematik göz, Şematik gözde ışık yolları, Retinada hayal teşekkülü, Görme keskinliği, Görme keskinliğine tesir eden faktörler. Fokus derinliği, Pupilla, Pupilla refleksleri, Görme alanındaki eksiklikler, Emetropi, Emetropide hayal büyüklüğü
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
10
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Özer, Ahmet, Görme Optiği ve Refraksiyon
2.Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.