of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-105
Göz,İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Gözün anatomik yapısı ,insanın anatomik yapısı ile birlikte fizyolojisinin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğretmek
2) Göz küresi ve kemik yapısı hakkında bilgi kazandırmak
3) Kraniyal sinirler hakkında bilgi kazandırmak
4) Görme yolları ve göz kapaklarının görevlerini öğretmek
5) Gözyaşı sistemi hakkında bilgilendirmek
6) Uvea hakkında genel bilgi edindirmek
7) Göz küresinin boşluklarını öğretmek
8) Retina ve retinanın yapısı hakkında bilgilendirmek
9)Gövde sistemi ve dokuların sınıflandırılmasını, İskelet yapısını, Kemikleri ve kıkırdak dokuyu, kasları ve çeşitlerini, kafatasını ve orbita kemikleri öğretmek.
10)Kalp ve yapısı, Kan damarlarınıöğrenmek
11)Sinir dokusu, dipleri ve dağılımını, Özel sinir dokularını, Merkezi ve santral sinir sistemini, Beyin ve bölümleri, Beş duyu organlarını, Dolaşım ve Solunum Sistemini, Eklemler, Hareket ve kasların işlevini, Kan dolaşımını, Solunumu, Kan gruplarını ve kanın fonksiyonlarını, Böbrek ve boşaltım sistemini, Kalıtım ve üreme sistemini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Giriş, temel tanım ve kavramları öğrenir
2) Göz küresi ve kemik yapısı hakkında bilgi sahibi olur
3) Kraniyal sinirler hakkında bilgi sahibi olur
4) Görme yolları ve göz kapaklarının görevlerini öğrenir.
5) Gözyaşı sistemi hakkında bilgi sahibi olur
6) Uvea hakkında genel bilgi edinir.
7) Göz küresinin boşluklarını öğrenir.
8) Retina ve retinanın yapısı hakkında bilgilenir,
9)Gövde sistemi ve dokuların sınıflandırılmasını, İskelet yapısını, Kemikleri ve kıkırdak dokuyu, kasları ve çeşitlerini, kafatasını ve orbita kemikleri öğrenir,
10)Kalp ve yapısı, Kan damarlarını öğrenir,
11)Sinir dokusu, dipleri ve dağılımını, Özel sinir dokularını, Merkezi ve santral sinir sistemini, Beyin ve bölümleri, Beş duyu organlarını, Dolaşım ve Solunum Sistemini, Eklemler, Hareket ve kasların işlevini, Kan dolaşımını,
Solunumu, Kan gruplarını ve kanın fonksiyonlarını, Böbrek ve boşaltım sistemini, Kalıtım ve üreme sistemini
öğrenir.
Dersin İçeriği
Göz Anatomisi Histolojisi, Orbita, Göz, Göz kapakları ve kapak bezleri, Göz yaşı, göz yaşı bezleri ve göz yaşı yolları, Gözün dış tabakaları, Kornea ve Fizyolojisi, Sklera ve Fizyolojisi, Uvea ve katmanları; Koroidea, Carpus siliare, İris ve renk değişimi, lens ve fizyolojisi, Retina ve görme reseptörleri ve metabolizması. Göz boşlukları (ön kamara, arka kamara,vitreus boşluğu), Hümör aköz ve Corpus vitreum, Göz dışı (extraoküler) kaslar, göz sinirleri (II,III,IV,V,VI,VII) kafa çiftleri, görme yolları, intraoküler basınç ve basınç değişmeleri, Görme yolları, Binoküler görme ve uzay persepsiyonu (Retinal korrespondans, füzyon horopter, diplopi)Hayal oluş mekanizmaları ve görüntü teşekkülü, Renkli görme ve stereopsis. Ekstraoküler mekanizmaları,
Gövde sistemi ve dokuların sınıflandırılması, İskelet, Kemik ve kıkırdak, kaslar ve çeşitleri, kafatası ve orbita kemikleri, Kalp ve yapısı, Kan damarları, Sinir dokusu, dipleri ve dağılımı, Özel sinir dokuları, Merkezi ve santral sinir sistemi, Beyin ve bölümleri, Beş duyu organları, Dolaşım ve Solunum Sistemi, Eklemler, Hareket ve kasların işlevi, Kan dolaşımı, Solunum, Kan grupları ve kanın fonksiyonları, Böbrek ve boşaltım sistemi, Kalıtım ve üreme sistemi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
125
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Başmak, Hikmet, Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
2.Hatipoğlu, M.T. ve Çam, M. Tıbbi Terminoloji
3.Güler, Ç. ve Çakır, B. Tıbbi Terminoloji
4.Çeşitli tıp sözlükleri ve anatomi atlasları
5.Anatomi Atlası ve Ders Kitabı / cilt 1 Nobel Tıp Kitabevi
6.Fizyoloji Ders Kitabı Nobel yayın
7.AKTÜMSEK, Abdurrahman , Anatomi ve Fizyoloji, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2001
8-ÖZDEN, Mehmet, Anatomi ve Fizyoloji , Sömgür Eğitim Yayınları,

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.