of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-107
Optik Aletler Kullanımı
2.0
0.0
2.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Oftalmik optik aletlerin yapısını ve az görme (Düşük Görüş) optik aletleri hakkında bilgi kazandırmayı, görme keskinliğinin ve göz fonksiyonlarının ölçülmesi ve kullanılan optik araç - gereçlerin esaslarını öğrenmeyi amaçlar.
Dersin Hedefleri
1) Teknik terimleri tanıtmak.
2) Fokometre tanımını kavratmak.
3) Merceklerin Fokometredeki görüntülerini göstermek.
4) Oftalmaskopların optik yapısını öğretmek.
5) Retinoskop ve optik yapısını öğretmek.
6) Mikroskoplar, Fotoğraf makinası, Büyüteçler, Teleskopların optik yapısını kavratmak.
7) Gözle İlgili Şikâyetler ve Göz Hastalıklarının Semptomatolojisini öğretmek.
8) Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesi kavratmak.
9) Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi yöntemlerini öğretmek.
10) Görme keskinliğinin ve göz fonksiyonlarının ölçüm yöntemini kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Teknik terimleri tanımlar.
2) Fokometre tanımın yapar.
3) Merceklerin Fokometredeki görüntülerini bilir.
4) Oftalmaskopların optik yapısını bilir.
6) Mikroskoplar, fotoğraf makinası, büyüteçler, teleskopların optik yapısını bilir.
7) Gözle ilgili şikâyetler ve göz Hastalıklarının semptomatolojisi bilir.
8) Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesi öğrenir
9) Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi yöntemlerini bilir.
10) Görme keskinliğinin ve göz fonksiyonlarının ölçüm yöntemini kavrar.
Dersin İçeriği
Teknik terim ve tanımlar, Oftalmaskoplar, Retinoskoplar, Optometreler, Fundus kameraları, Lensometreler, Refraktometreler, Mikroskoplar, Fotoğraf makinası, Büyüteçler, Teleskoplar, Lensometre Esası, Fokometre tanımı, Çeşitleri ve merceklerin Fokometredeki görüntüleri, Merceklerin Diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, Yarık lambaları ve Ameliyat mikroskop çeşitleri, Fotoğraf koyulaştırıcıları.
Gözle İlgili Şikayetler ve Göz Hastalıklarının Semptomatolojisi. Göz muayenesi, Gözün rutin muayenesi ve Yardımcı Alet ve Yöntemlerle Muayenesi, Fundus kamaraları. Göz dibi muayenesi Oftalmaskop ve çeşitleri, Direkt ve Endirekt Oftalmaskopi yöntemleri. Görme keskinliğinin ve göz fonksiyonlarının ölçülmesi, Kullanılan Optik Araç - Gereçler ve esasları. Uzak ve yakın görme, Akomadosyon, Konverjanı, Renkli görme muayeneleri. Göz Tonusunun ölçülmesi ve Tonometreler, muayene ve yöntemi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
14
1
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
30
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
146
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Prof.Dr. EKEM Naci, Yrd.Doç.Dr. SAVAROĞLU Gökhan, Optik Aletler, Tüm Optik ve Optometrik Meslekler Birliği, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
0
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.
0