of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-108
Geometrik Optik
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fiziğin temel alanlarından biri olarak Optik konusunun temelini oluşturan ışığın doğadaki davranışları, madde ile etkileşimleri,merceklerdeki davranışlarının kavranması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
1) Işığın bir ortamda kırılması ve yansımasını öğretmek
2) Düzlem,çukur ve tümsek aynaları öğretmek
3) Küresel kırıcı yüzeylerde kırılmayı öğretmek
4) Büyüteç,mikroskop ve teleskopun çalışma presnsiplerini öğretmek
5) Göz kırılma kusurlarını öğretmek
6) Çift yarıkta ışığın girişimini öğretmek
Tek renk kusurlarından olan Küresel kusurlar,koma,astigmatizm,alan eğriliği ve biçim bozulmasını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Işığın dalga ve tanecik modelini öğrenir
2-Işığın bir ortamda kırılması ve yansımasını öğrenir.
3-Düzlem,çukur ve tümsek aynaları öğrenir.
4)Küresel kırıcı yüzeylerde kırılmayı öğrenir
5)Merceklerde görüntü oluşumunu öğrenir
6)Büyüteç,mikroskop ve teleskopun çalışma presnsiplerini öğrenir
7)Göz kırılma kusurlarını öğrenir
8)Çift yarıkta ışığın girişimini öğrenir
9)Tek renk kusurlarından olan Küresel kusurlar,koma,astigmatizm,alan eğriliği ve biçim bozulmasını öğrenir
Dersin İçeriği
Işığın doğru istikametinde yayılması, Gölge, Hiygens prensibi, Yansıtma kırılma indeksi, ışığın hızı, Tek satıh kırılma gücü, ışık demeti, ince mercekler, Hayal teşekkülü. Küresel satıhlarda müşterek aks sistemleri , Çok akslı ışınlar, Kritik açı, Toplam dahili yansıma, Pirizmalar, sapmalar, dağılma ve tayf, Renksiz pirizma ve mercekler, ince merceklerde çok akslı sistemler. Büyüteçler, Fotometreler, Merceklerde aberasyon, Mercek ve ayna kombinasyonları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
13
13
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
125
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1.Fizik,Fizik Optik,Geometrik Optik; Şadan K., Eskişehir, 2005
2.Modern Üniversite Fiziği. Richards-Sears-Wehr-Zemansky Çağlayan Kitabevi Beyoğlu-İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.