of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-111
Optisyenliğin Temelleri
2.0
0.0
3.0
3.5
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
Öğr.Gör. Gökhan BAYRAKTAR
Dersin Amacı
Gözlük cam ve çerçeve çeşitlerini tanıtmak, her türden gözlük camını manuel ve dijital fokometrede ölçmesini kavratmak.
Dersin Hedefleri
1) Mercekleri tanıtmak. 2) Gözlük çerçevelerinin tanıtmak. 3) Gözlük camlarının diyoptrileri, gözlük camlarının markalanması ve çizimini öğretmek. 4) Fokometre kullanımını kavratmak. 5) Gözlük camlarına ilişkin standartları öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Mercekleri tanır. 2) Gözlük çerçevelerinin tanır 3) Gözlük camlarının diyoptrileri, gözlük camlarının markalanması ve çizimini yapar. 4) Fokometre kullanımı bilir. 5) Gözlük camlarına ilişkin standartları bilir.
Dersin İçeriği
Merceklerin tanıtılması, Gözlük çerçevelerinin tanıtılması, Gözlük çerçevesinin ölçülmesi, Çerçeve seçimi ayarlama, Düzenleme gözlük camları, Gözlük camlarının dioptrileri, gözlük camlarının markalanması ve çizimi, Gözlük camlarında perdahlama, Sferometreler ve gözlük camlarının ölçülmesi, Tepe mesafesi, mesafe diyoptrik güçü, gözlük camlarının dioptrileri ve sınıflandırma, Fokometre kullanımı, Gözlük camlarında merkez tayini, Gözlük camlarında kenar kalınlıkları, Gözlük camlarına ilişkin standartlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
10
Ödevler
14
1
14
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
30
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
1
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
154
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
[1] " Gözlükçülük I ", Öğr. Görv. Ertekin AKSAK, Öğr. Görv. Eczacı Taylan KÜÇÜKER.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
0
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.
0