of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-207
Halk Sağlığı
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Temel halk sağlığı kurallarını kavratmak ve davranış biçimi haline getirtmek.
Dersin Hedefleri
1)Tıbbin tarihsel gelişimi hakkında bilgi kazandırmak.
2)Temel sağlık hizmetlerini öğretmek.
3)Bağışıklama ve bağışıklamanın önemini kavratmak.
4)Genel beslenme hakkında bilgi kazandırmak.
5)Kişisel hijyen kurallarını öğretmek.
6)İşçi ve işyeri sağlığı hakkında bilgi kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Tıbbin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2-Temel sağlık hizmetlerini öğrenir.
3-Bağışıklama ve bağışıklamanın önemini kavrar.
4-Genel beslenme hakkında bilgi sahibi olur.
5-Kişisel hijyen kurallarını öğrenir.
6-İşçi ve işyeri sağlığı hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık insan gücü, Türkiye'de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklama hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık Eğitimi, İşçi ve İşyeri sağlığı, Tıp ahlakı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
111
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar

1)Güler Çağatay, Bertan Münnever, Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Güneş Tıp Kıtapevi
2) Yumuturuğ, Sevim, Halk Sağlığı Ders kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi
3) Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.