of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-208
Halkla İlişkiler
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mesleki ilişkileri ve kurum ilişkileri ile ilgili yeterli bilgi ve becerilerileri kavratmak, meslek ahlakını davranış haline getirmek, insan ilişkilerini geliştirmek,pazarlama , reklam ve iletişimin önemini kavratmak.
Dersin Hedefleri
1)Halkla ilişkilerin tekniğini ve işlevlerini öğretmek.
2)Meslek ilkelerinin kavratmak.
3) Mesleki kuruluşlarının yapısını ve işleyişini öğretmek.
4) Halkla ilişkileri bütün yönleri ile kavratmak.
5) Sağlıklı iletişim kurdurmak.
6) Pazarlama yöntemlerini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Halkla ilişkilerin tekniğini ve işlevlerini öğrenir.
2)Meslek ilkelerinin kavrar.
3) Mesleki kuruluşlarının yapısını ve işleyişini öğrenir.
4) Halkla ilişkileri bütün yönleri ile kavrar.
5) Sağlıklı iletişim kurar
6) Pazarlama yöntemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Meslektaş ilişkileri, Mesleki kuruluş ve kurum ilişkileri, Tüketici İlişkileri, İletişim.

Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
105
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Ankara, 2001.
Diğer Kaynaklar
1. SOLAKOĞLU,Gönül BUDAK– BUDAK,Gülay, “Halkla İlişkiler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1992),
2. TORTOP,Nuri, “Halkla İlişkiler”, (Yargı Kitapevi, Ankara, Eylül-1998, I. Basım), s. 73.
3. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Zeyyat, “Halkla İlişkiler”, (III. Baskı, Bursa, 1996),
4. ÇAMDERELİ ,Mete, “Halkla İlişkiler”, (Çizgi Kitapevi, I. Baskı, Ankara, 2000),
5. Prof. Dr. ASNA,M. Aleaddin, “Halkla İlişkiler”, (S.B.F. Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Sevinç Matbaası, Ankara, 1969),
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.