of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-209
Muhasebe
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tekdüzen muhasebe sistemi çerçevesinde muhasebe uygulamalarının incelenmesi ve bu konuda muhasebe uygulamalarını yönlendiren muhasebenin temel kavramlarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin tanıtılması tekdüzen hesap planının ve işleyişinin örneklerle ele alınmasıdır.
Dersin Hedefleri
1)Muhasebe kavramı hakkında bilgilendirmek.
2) Bilanço ve hesap kavramları hakkında bilgilendirmek.
3)Muhasebe sürecinde yapılması gerekenleri kavratmak.
4) Aktif ve pasif hesapları kavratmak.
5)Gelir tablosu hesaplarını kavratmak.
6) Maliyet hesaplarının işleyişini 7-A, 7-B seçeneğine göre kavratmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Öğrenci muhasebe kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2)Öğrenci, bilanço ve hesap kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
3)Öğrenci muhasebe sürecinde yapılması gerekenleri kavrar.
4)Öğrenci, aktif ve pasif hesapları kavrar.
5)Öğrenci, gelir tablosu hesaplarını kavrar.
6)Öğrenci, maliyet hesaplarının işleyişini 7-A, 7-B seçeneğine göre kavrar.
Dersin İçeriği
Genel Muhasebe, Uygulama için bilanço, Yatırım, Mülk satın alma ve kiralama, Vergiler, Sigorta, Ortaklık, Şirket mukavele, Stok, Banka işlemleri, Uygulama, Fiyat belirleme.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
KALENDEROĞLU MAHMUT,MUHASEBE,SEÇKİN YAYINEVİ,İSTANBUL
UYSAL TOLGA, ŞENLİK MEHMET,GENEL MUHASEBE,SEÇKİN YAYINCILIK,İSTANBUL,2009
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.