of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-210
İşletme Yönetimi Pazarlama
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İşletmelerin kuruluşu, yönetimi, finansmanı ve pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri kazandırmak, çağdaş yaklaşımları öğretmek ,yönetme ve sorun çözme yeteneklerini kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1) İşletmelerin kuruluşlarını ve türlerini öğretmek.
2İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğretmek.kuruluşlarını ve türlerini öğretmek.
3) İşletmenin finansmanını sağlamayı ve yönetmeyi öğretmek.
4) Pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri öğretmek.
5) Zaman ve kriz yönetimini öğretmek.
6) Çatışma ve Stres yönetimini öğretmek.
7) İşletmelerin hukuksal yapısını ve çevresini öğretmek.
8) İşletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili gelişmeleri takip etme, araştırma ve uygulama becerileri kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İşletmelerin kuruluşlarını ve türlerini öğrenir.
2) İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgileri öğrenir.
3) İşletmenin finansmanını sağlamayı ve yönetmeyi öğrenir.
4) Pazarlama teknikleri ile ilgili temel prensipleri öğrenir.
5) Zaman ve kriz yönetimini öğrenir.
6)Çatışma ve Stres yönetimini öğrenir.
7) İşletmelerin hukuksal yapısını ve çevresini öğrenir.
8) İşletme yönetimi ve pazarlama ile ilgili gelişmeleri takip etme, araştırma ve uygulama becerileri kazanır.
Dersin İçeriği
İşletme Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar, İşletme Tipleri, Yönetsel prosedürler, İşletmenin açılması, Yönetim Fonksiyonları,Üretim,, Reklam ve Pazarlama, Pazarlama Teknikleri.

Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1- Tengilimoğlu ,Dilaver - Atilla ,E. Asuman - Bektaş Meral” Profesyonel Yöneticinin Yöntem ve Kavramları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009

2-Genç ,Ruhet “Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyiş Rehberi “Seçkin Yayıncılık , 2009

3- Kumkale, Rüknettin” Holding - Anonim – Limited” Seçkin Yayıncılık , 2008


4- Dinçer ,Ömer, Fidan,Yahya “İşletme Yönetimine Giriş”, Beta Yayınları, 1996


Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.