of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-214
Gözlük Camı ve Çerçevesi Üretimi Teknolojileri
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Uygulamada karşılaşılan marka stratejilerinin kavranması, markalaşma kurallarının öğrenilmesi, marka imajı, konumlandırma kavramlarının öğrenilmesi ve marka tescili ve hukuksal koruma konularında bilgilendirme.
Dersin Hedefleri
1-Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemini kavramak.
2-Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kurallarını kavramak.
3-Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekillerini kavramak.
4-Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevini kavramak.
5-Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemi kavranır.
2-Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kuralları kavranır.
3-Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekilleri kavranır.
4-Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevi kavranır.
5-Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinir.
Dersin İçeriği
Marka ve markalaşma, marka stratejileri, marka imajı ve konumlandırma, markalama kuralları ve marka ile ilgili hukuksal düzenlemeler konularında gerekli bilgi, örnek ve uygulamalar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
8
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
[1] Nedim BAYUK,” Hizmet Pazarlaması ve Müşteri Tutma", Makale, Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Urfa,t.y.

[2] İçöz, “Hizmet Pazarlaması”, Turhan , Ankara,2005, S.1-6
[3] İçöz, s.1-6

[4] İçöz, s.35

[5] KIRCOVA İ.”Pazarlama Ders Notları”, Maltepe Üniversitesi,İstanbul,2009
[6] KILIÇASLAN Ali,” Pazarlama ilkelerine Göre Görsel-İşitsel Arşiv Malzemelerinin Pazarlanması, Yapı Kredi Tarihi Arşiv Müzesi Örneği”,Yüksek Lisans Tezi,Marmara.Ü.İstanbul,2007

[7] Ecer H. Ferhat ve Canıtez M,”Pazarlama ilkeleri teori ve yaklaşımlar”,Gazi,Ankara,2004
[8] İçöz, s-37
[9] İçöz, s-41
[10] Tatlıdil Rezan, “Marka Yönetimi”, Ders notları,Maltepe Ü., İstanbul, 2009, Bölüm -1
[11] Tatlıdil Bölüm-1
[12] Taşkın Çağatan ve Akat Ömer, “Marka ve Marka Stratejileri”, Alfa Aktüel, Bursa, 2008, s-125
[13] Taşkın ve Akat, s-140-141
[14] Büyük Sedef Seçkin, “Marka Gerçek Gücü”, makale, Capital dergisi, 2001.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.