of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-215
Davranış Bilimleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin gündelik insan ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde insan psikolojisini ve davranışlarını çözümleyerek oluşan ve gelişen durumlar karşısında yeni tutum ve davranışlar sergilemesini sağlatmak, böylece sağlıklı iletişim kurulabileceğini öğretmek amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
1-Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanıtmak.
2.Davranış bilimlerinin alanına giren temel ve diğer bilim dallarını öğretmek.
3,Davranış bilimlerinin uygulamadaki yerini ve davranış yaklaşımlarını öğretmek.
4.Algılamayı,algılamanın davranışlar üzereindeki etkilerini ve önemini kavratmak.
5.Öğrenmeyi ve öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanmasını kavratmak.
6.Kişilikle ilgili kavramları ve kişiliklerin ayrımını yapabilmeyi öğretmek.
7. Güdülenme ve güdülemenin insan davranışları üzerindeki etkisini kavratmak.
8. Lider ve yönetici kişilikleri tanıtmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanır.
2.Davranış bilimlerinin alanına giren temel ve diğer bilim dallarını öğrenir.
3,Davranış bilimlerinin uygulamadaki yerini ve davranış yaklaşımlarını öğrenir.
4.Algılamayı,algılamanın davranışlar üzerindeki etkilerini ve önemini kavrar.
5.Öğrenmeyi ve öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanmasını kavrar.
6.Kişilikle ilgili kavramları ve kişiliklerin ayrımını yapabilmeyi öğrenir.
7.Güdülenme ve güdülemenin insan davranışları üzerindeki etkisini kavrar.
8.Lider ve yönetici kişilikleri tanıtmak.
Dersin İçeriği
Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür.
Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Davranış Bilimleri,Şerif ŞİMŞEK,Tahir AKGEMCİ,Adnan ÇELİK,Gazi Yayınevi
Cüceloğlu, D.(1997), İnsan ve Davranışı.İstanbul: Remzi Kitabevi
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.