of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-216
İş Etiği
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Türkiye Türkçesinin ses özelliklerini doğru kullanabilme, doğru tonlama ve vurgu yapabilme bilgi ve becerilerini öğretmek ikili iletişimlerde ve topluluk önünde etkin ve güzel konuşma özelliğini kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1) Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarmak.
2-Türkçe nin ses özelliklerini bilerek bu sesleri doğru çıkarmak.
3-Sesli harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz etmek.
4-Tonlama ve vurguları doğru ve zamanında sese yüklemek.
5-Duygusal ve akılcı anlatıma hakim olmak.
6-Beden dili ile etkili konuşmayı desteklemek.
7-Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilmek.
8-Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri yapabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğru ses ve nefes sayesinde doğru sesler çıkarabilir.
2) Türkçe nin ses özelliklerini bilerek bu sesleri doğru çıkarabilir.
Sesli harflerin söyleniş özelliklerini bilerek doğru telaffuz edebilir.
4-Tonlama ve vurguları doğru ve zamanında sese yükleyebilir.
5-Duygusal ve akılcı anlatıma hakim olur.
6-Beden dili ile etkili konuşmayı destekler.
7-Topluluk önünde ve kamera karşısında güzel ve etkili konuşabilir.
8-Resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum teknikleri yapar.
Dersin İçeriği
Derste doğru ses ve nefes alıştırmaları yapılarak , Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları incelenecek , tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar yapılacak, beden dili, kişisel imaj ve resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları yapılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
6
6
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
1
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Özdem, Y.(2003) Konuşma Sanatı, Diksiyon: Kariyer
Şenbay, N. (2004). Söz ve Diksiyon Sanatı: YKY
Taşer, S. ( 2000), Konuşma Eğitimi: Papirüs
Vural, B. (2003). Doğru ve Güzel Konuşma, Fonetik, Diksiyon,
Artikülasyon: Hayat
GÜRZAP C, Konuşan İnsan , YKY
Baltaş, A., Baltaş, Z. Bedenin Dili İletişim Becerinizin Anahtarı, Sessiz Diliniz: Remzi
HEPÇİLİNGİRLER F,( 20002) Türkçe Off YKY
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.