of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-219
Çevre Koruma
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bir projenin gerçekleşmesinden önce çevreye yapacağı etkilerin irdelendiği ve alınması gereken önlemlerin belirlendiği çevresel etki değerlendirmesi raporunun hazırlanması konusundaki bilginin verilmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin aşamalarını öğretmek.
Dersin Hedefleri
Dersin hedefi, aşağıda bahsedilen öğrenme çıktılarını oluşturacak bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. ÇED Yönetmeliği’nin uygulama gerekçelerini kavramak,
2. ÇED Yönetmeliği’nin uygulama aşamalarını bilmek,
3. Disiplinlerarası çalışmaların gereksinimlerinin farkına varmak,
4. ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamanın aşamalarını bilmek.
Dersin İçeriği
Farklı ekollere göre çevre kavramı, ekosentrik ve antroposentrik yaklaşım, ekolojinin yöntemi ve temel ilkeleri, birey-çevre etkileşiminin sınırları, yaşam kalitesi, refah kavramı, yaşam biçimi, yaşam standardı, mekan bakımından çevre, mimari çevre, çevresel uygunluk kavramı, çevresel temel öğeler ve insanın bunları etkileme gücü, kalabalık, gürültü, tüketim ve ihtiyaçlar, tüketim kültürü, endüstriyel dünya görüşü.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
2
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
1
4
4
Devam
0
0
Sunum
1
4
4
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Kaya Gürkan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Ders Notları”, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın.
2-Pınarlı Vedat, Salihoğlu Güray, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Ders Notları”, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa, 2007.
Diğer Kaynaklar
1-Şengül Mihriban, “Türkiye’de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği İçerik Çözümlemesi”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2002.
2-Uslu Orhan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi”, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 1996.
3-Çevre ve Orman Bakanlığı, “ÇED Yönetmeliği (26939 sayılı ve 17 Temmuz 2008 tarihli ÇED Yönetmeliği)”.
4-Bakanlığın yayınlamış olduğu ilgili diğer yönetmelikler.
5-Bilimsel ulusal bildiriler.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
 
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.