of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Optisyenlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
OPT-203
Göz Hastalıkları
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Mustafa BALCI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çeşitli göz hastalıkları ile ilgili bilgileri, göz ve sistemik hastalıklarla olan ilişkisini, bazı basit medikal tedavi yöntemlerini ve gözün acil durumlarını öğrenmek
Dersin Hedefleri
1)Göz kapakları ve kapak hastalıkları hakkında bilgi kazandırmak.
2)Gözyaşının özelliklerinin, gözyaşı yapım ve boşaltım sisteminin kavratmak.
3)Sklera ile ilgili temel bilgileri kavratmak.
4)Uvea ve uvea hastalıkları hakkında bilgilendirmek.
5)Optik sinir hastalıkları hakkında bilgi kazandırmak.
6)En sık karşılaşılan göz yaralanmaları ve bu yaralanmalarda yapılacak acil yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1)Göz kapakları ve kapak hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur.
2)Gözyaşının özellikleri, gözyaşı yapım ve boşaltım sistemini kavrar.
3) Sklera ile ilgili temel bilgileri kavrar.
4) Uvea ve uvea hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur.
5)Optik sinir hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur.
6)En sık karşılaşılan göz yaralanmaları ve bu yaralanmalarda yapılacak acil yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
İntraoküler basınç ve glokom. Görme fonksiyon bozuklukları, Optik sinir bozukluğu, Renkli görme bozuklukları, Katarakt, Afaki ve yalancı afaki, kalıtsal bozukluklar, Keratit, Konjuktivit.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
1
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Erol, Nazmiye, Göz Hastalıkları, Eskişehir 2005
2) Gerhard K. Lang, Göz Hastalıkları El Kitabı Atlası
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Mesleği ile ilgili teorik ve pratik yetenekleri kazanma.
0
2
Gözlük yapımı hakkında yeterli pratik bilgiye sahip olma ve bu bilgilerden yararlanarak en iyi şekilde gözlük yapabilme becerisine sahip olma.
0