of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-103
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemesi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Metin Davraz
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere malzeme bilimi temel kavramlarını öğretmek, inşaat sektöründe kullanılan temel yapı malzemelerini ve bu malzemelerinin mühendislik özelliklerini anlatmak
Dersin Hedefleri
-Malzeme biliminin temel kavramlarını öğrenmek,
-Başlıca yapı malzemeleri tanımak,
-Temel yapı malzemeleri fiziksel, kimyasal, mekanik ve teknolojik özelliklerini bilmek,
-Agrega, çimento, puzolanlar ve betonu tanımak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Malzemelerin iç yapısı hakkında bilgi sahibi olur,
2.Malzemelerin iç yapılarının malzeme özelliklerine etkisi hakkında bilgi sahibi olur,
3.Yapı malzemelerini sınıflandırabilir,
4.Yapı malzemelerinin özelliklerini sınıflandırabilir,
5.Yapı malzemelerinin özelliklerinin önemini kavrar,
6.Yapı malzemelerinin özelliklerinin belirlemede kullanılan deney yöntemlerini öğrenir ve yapar,
7.Yapı malzeme türleri hakkında bilgi sahibi olur,
8.Amacına uygun, standartlara uygun malzeme seçimi yapabilir.
Dersin İçeriği
Malzemelerin iç yapısı, yapı malzemelerinin özellikleri, yapı malzemesi türleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
7
10
70
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
156
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Malzeme Bilimi ve Yapı Malzemeleri Ders Notu (Doç. Dr. Metin DAVRAZ, yayınlanmamış)
Diğer Kaynaklar
. Yapı Mühendislerine Malzeme Bilimi, Prof. Dr. Ferruh Kocataşkın, İTÜ Müh. Mim. Fakültesi İnş. Böl., Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul, 1976.
2. Yapı Malzemesi I, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞİMŞEK, Beta Basım Yayım AŞ., Ankara, 2000.
3. Malzeme Bilimi Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, Mehmet Selçuk Güner, Bakanlar Medya Ltd. Şti., İstanbul, 1999.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
5
2
Malzeme özelliklerini bilir
5