of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Senirkent Meslek Yüksekokulu Beton Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
BET-105
Statik
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
4-Ahmet Pehlivan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; İzostatik basit sistemleri ve bu sistemleri etkileyen yüklerle bu yükler altındaki izostatik basit sistemlerin statik hesap ilkelerini kavrayabilme ile ilgili temel yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin Hedefleri
1. Statiğin tanımı ve dallarını söyler,
2. Yapı statiğinde analizi açıklar,
3. Düzlemsel sistemlerde denge denklemlerini yazar,
4. Momentin tarifini etkisini ve işaretini açıklar,
5. Mesnet çeşitlerini ve nerelerde kullanıldığını açıklar,
6. Kirişi tanır ve çeşitlerini söyler,
7. Kirişlere etkiyen yükleri söyler,
8. Kirişlerin iç kuvvetlerin analizini yapar,
9. Kirişlerin kesit tesir diyagramlarını çizer,
10. Çerçeve kesit tesirlerini hesaplar ve kesit tesir diyagramlarını çizer.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Statiğin tanımı ve dallarını söyler,
2.Yapı statiğinde esas alınan yükler
3. Düzlemsel sistemlerde denge denklemlerini yazar,
4. Momentin tarifini etkisini ve işaretini açıklar,
5. Mesnet çeşitlerini ve nerelerde kullanıldığını açıklar,
6. Kirişi tanır ve çeşitlerini söyler,
7. Kirişlere etkiyen yükleri söyler,
8. Kirişlerin iç kuvvetlerin analizini yapar,
9. Kirişlerin kesit tesir diyagramlarını çizer,
10. Çerçeve kesit tesirlerini hesaplar ve kesit tesir diyagramlarını çizer.
Dersin İçeriği
1 Tanım ve analizler
2 Yapı statiğinde esas alınan yükler
3 Denge denklemleri
4 Mesnet Çeşitleri
5 Kiriş tanımı ve çeşitleri
6 İzostatik kirişlerin statik hesapları
7 İzostatik kirişlerin statik hesapları
8 İzostatik kirişlerin statik hesapları
9 İzostatik kirişlerin statik hesapları
10 İzostatik kirişlerin statik hesapları
11 Çerçeveler
12 Çerçeveler
13 Çerçeveler
14 Çerçeveler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
128
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çakıroğlu Adnan, Yapı statiği cilt I, İTÜ,1979, İstanbul, Türkiye.2-Ekiz İbrahim, Yapı Statiği I, YTÜ, 1992, İstanbul, Türkiye.3-Baradan Bülent,Yapı Statiği I, DEÜ, 1986, İzmir, Türkiye.
Ders kitabı, yardımcı ders kitapları ve diğer kaynaklar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
(Agrega, beton, çimento, katkı maddeleri vd.) Üretimde kullanılan malzemeleri ve ekipmanları tanır
 
2
Malzeme özelliklerini bilir